Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ150 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Öğrencilere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek, öğrencilerde güvenlik kültürü oluşturmak, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun amaç ve kapsamı ile ilgili bilgi vermek, işyerlerinde; iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik görev, yetki, sorumlulukları hakkında temel bilgiler vermek, işverenin ve çalışanın; işyerindeki hak ve yükümlülükleri hakkında temel bilgileri öğrenmelerini sağlamak, öğrencinin; İş sağlığı ve güvenliği konusunda yasal mevzuatı takip edebilmesini ve yorumlamasını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Halil YAMAK

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Özkılıç, Ö. (2005), İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ve Risk Değerlendirme Metodolojileri, TİSK Yayınları, Ankara.Bahr, N.J., 1997. System Safety Engineering and Risk Assesment: A Practical Approach, Taylor&Francis, Ney York, 251 s.Hale, A. & Baram, M.,1998. Safety Management The Challenge of Change, Pergamon, Netherlands, 275 s.Bayır, M., Ergül, M. (2006), İş Güvenliği, Alfa Aktüel Yayınları, s: 213, Bursa.İş Güvenliği Uzmanlığı Temel Eğitim Notları; Kanun, Tüzük ve Yönetmelikler; Mevzuatlar; Ders Notları; Slaytlar, Videolar ve Fotoğraflar.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve gelişimi; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler; İş sağlığı ve güvenliğine genel bakış ve güvenlik kültürü, güvenlik kültürünün oluşturulmasında kurum, kuruluş ve çalışanlara düşen görevler; İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sözleşmeler; İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri; İş sağlığı ve güvenliğinde tehlike ve risk kavramları; Risk yönetimi, değerlendirmesi ve metodolojisi; Risk analizi ve örnek uygulamalar; İş sağlığı ve güvenliği risk etmenleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik…); İş kazaları, sebepleri, önleme ve korunma prensipleri; Meslek hastalıkları, sebepleri, önleme ve korunma prensipleri Ergonomi kavramı ve ilk yardım konularında öğrencilere temel iş sağlığı ve güvenliği eğitimi vermek ve öğrencilerde güvenlik kültürü oluşturmaktır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 5 3 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş sağlığı ve güvenliği kavramı ve gelişimi İş Sağlığı ve Güvenliği Kavramı ve Gelişimi.pdf
2 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili dünyada ve Türkiye’deki gelişmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Dünyada ve Türkiye’deki Gelişmeler.pdf
3 İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlar, sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Ulusal ve Uluslararası Kuruluşlar, Sözleşmeler.pdf
4 İSG de tehlike ve risk kavramları, risk yönetimi, değerlendirmesi ve metodolojisi İSG’de Tehlike ve Risk Kavramları, Risk Yönetimi, Değerlendirmesi ve Metodolojisi.pdf
5 İş sağlığı ve güvenliği risk etmenleri (fiziksel, kimyasal, biyolojik…) İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Etmenleri (Fiziksel, Kimyasal, Biyolojik…).pdf
6 İş kazaları, meslek hastalıkları, sebepleri, önleme ve korunma prensipleri İş Kazaları, Meslek Hastalıkları, Sebepleri, Önleme ve Korunma Prensipleri.pdf
7 Ergonomi Ergonomi.pdf
8 İlk Yardım İlk Yardım.pdf
9 Ara sınav
10 İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı ile ilgili bilgiler, işveren ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı ile İlgili Bilgiler, İşveren ve Çalışanların Yasal Hak ve Sorumlulukları.pdf
11 İş sağlığı ve güvenliği kurulları, çalışma ortamı gözetimi, iş hijyeni, işyeri temizliği ve düzeni İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları, Çalışma Ortamı Gözetimi, İş Hijyeni, İşyeri Temizliği ve Düzeni.pdf
12 Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma, elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri Parlama, Patlama, Yangın ve Yangından Korunma, Elektrik, Tehlikeleri, Riskleri ve Önlemleri.pdf
13 İş ekipmanlarının güvenli kullanımı ve kişisel koruyucu donanımlar, güvenlik ve sağlık işaretleri İş Ekipmanlarının Güvenli Kullanımı ve Kişisel Koruyucu Donanımlar, Güvenlik ve Sağlık İşaretleri.pdf
14 Acil durum eylem planları, kaçış yolları, tahliye ve kurtarma Acil Durum Eylem Planları, Kaçış Yolları, Tahliye ve Kurtarma.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1299109 İş güvenliği mevzuatı ve iş güvenliği temel kavramlarını anlayabilmeli
2 1299110 İş kazası tanımı, sebepleri ve uluslararası kaza değerlendirme yöntemlerini kullanabilmeli
3 1299111 İş güvenliği ile ilgi ulusal kurumları, iş güvenliği uzmanlığı yetki ve sorumluluklarını kavrayabilmeli
4 1299112 İş ekipmanlarının iş güvenliğine yönelik tasarımı ve standartları, işyerlerinde sağlık güvenlik eğitimi ve standartları, belgelendirme, OHSAS 18001 (TS 18001) iş sağlığı ve güvenliği kalite standardını tanıyabilmeli
5 1299113 Mesleği ile ilgili yönetmelikleri kavrayabilmeli ve uygulayabilmeli

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 3 3 4
2 4 4 4 3 3 3 4
3 4 4 4 3 3 3 4
4 4 4 4 3 3 3 4
5 4 4 4 3 3 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek