Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ148 Sürdürülebilir Turizm 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Turizmin GSYİHye katkısı, çarpan etkisi, turizmin yarattığı istihdam ve gelirin özellikleri. Sürdürülebilir turizm planlaması yaklaşımları ve modelleri turizm politikası oluşturma süreçleri paydaşların işbirliği ve sürece dahil edilmesi sürdürülebilir turizm gelişimde vergilendirme, devlet desteği ve düzenlemeler gibi konularda kamu sektörünün politika belirleme ve planlamadaki rolü. Yerel, ulusal ve uluslararası ölçeklerdeki turizm plan ve politikalarının değerlendirilmesi seçilmiş ülke ve bölgelerde yürütülen turizm planlama ve politika yaklaşımlarının karşılaştırılmalı incelenmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Seyit Ali Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çelik, N., Sarıkamış, M., Bahar, O. (2016), Farklı Boyutları ile Sürdürülebilir Turizm, Süre Yayınevi. Sürdürülebilir Turizm Temel Kavramlar ve İlkeler (2016), Editör: Hüseyin Çeken, Detay Yayıncılık, Ankara. Sürdürülebilir Turizm, Kavramlar, Uygulamalar (2013), Editör: Metin Kozak, Detay Yayıncılık, Ankara

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sürdürülebilir turizm yaklaşımı ve sürdürülebilir turizm uygulamaları, fiziki, ekonomik, sosyal ve kültürel taşıma kapasitesine ilişkin bilgi verilir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
18 Örnek Vaka İncelemesi 3 1 3
29 Bireysel Çalışma 7 1 7
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 3 6
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 4 8
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Gelişme
2 Sürdürülebilir Turizmin Tanımı, Amacı ve İlkeleri
3 Sürdürülebilir Turizmde Başarı Koşulları
4 Sürdürülebilir Turizm İhtiyacını Doğuran Nedenler
5 Sürdürülebilir Turizm Pazarı
6 Sürdürülebilir Turizmde Pazarlama Yaklaşımı
7 Sürdürülebilir Turistik Ürün/Hizmet
8 Ara sınav
9 Sürdürülebilir Turizm Gelişim İçin Planlama
10 Konaklama Endüstrisinde Sürdürülebilir Turizm Uygulamaları
11 Küreselleşme sürecinde sürdürülebilir turizm
12 IH&RA, IHEI ve Sertifikasyon Programları
13 Dünyadan Ve Türkiyeden Sürdürülebilir Turizm Projesi Örnekleri
14 Türkiyede Sürdürülebilir Turizm Politikaları
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285123 Sürdürülebilir turizm, Eko turizm, Turizm ve çevre dengesi hakkında bilgiler edinmesi.
2 1285124 Sürdürülebilir turizm olgusunun turizm faaliyetine entegrasyonun sağlanabilmesi
3 1285125 Sürdürülebilir turizm planlaması
4 1285126 Sürdürülebilir turizm yaklaşım modellerinin kavranması
5 1285127 Çevre koruma bilincinin oluşması
6 1285128 Sürdürülebilir turizm uygulaması yapan bölgelerin karşılaştırılıp analiz edilmesi

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 5 4 2 3 4 1 2 1 3 3
2 4 3 5 4 2 3 4 1 2 1 3 3
3 4 3 5 4 2 3 5 1 2 1 3 3
4 4 3 5 4 3 4 5 1 2 1 3 3
5 4 3 5 4 2 3 5 1 2 1 3 3
6 4 3 5 4 3 3 5 1 2 1 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek