Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ201 Mesleki Yabancı Dil-I (Rusça,Almanca,İngilizce) 927001 2 3 3

Dersin Amacı

mesleki alanda gerekli olan İngilizce bilgisinin kazandırılması

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Olcay Özışık Yapıcı

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Step Up for Tourism 2

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hafta Konu 1 Greet with a smile 2 Recruitment 3 extreme Hotels 4 Professional Kitchens 5 Tiring Tours 6 Guest Relations 7 Etiquette of Serving 8 Arasınav 9 Future of Tourism 10 Angry Guests 11 Secret Destinations 12 Writing about tourism 13 Speaking about ordering situation in a restaurant 14 Final Sınavı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
3 Bütünleme Sınavı 1 2 2
4 Quiz 12 2 24
5 Derse Katılım 12 1 12
34 Okuma 12 2 24
54 Ev Ödevi 12 1 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Greet with a smile
2 Greet with a smile
3 recruitment
4 recruitment
5 extreme hotels
6 extreme hotels
7 Professional Kitchens
8 Arasınav
9 Professional Kitchens
10 tiring tours
11 tiring tours
12 guest relations
13 guest relations
14 14 Final Sınavı http://megep.meb.gov.tr/mte_program_modul/moduller_pdf/Mesleki%20Yabanc%C4%B1%20Dil%201%20(konaklama%20-%C4%B0ngilizce).pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1211338 turizm ile ilgili mesleki terimleri bilmek
2 1211370 Mutfak ile ilgili temel kelimeleri bilmek
3 1211371 Turizm ile ilgili konuşmalar yapabilmek
4 1211372 Servis Etiği konusunda mesleki ingilizce bilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4
2 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 4
3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4 4 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek