Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ207 Turizm Pazarlaması 927001 2 3 4

Dersin Amacı

Bu ders ile Konaklama, Seyahat ve Yiyecek içecek işletmeleri için Pazarlama ilkelerini yorumlayabilme ve genel pazarlama uygulamalarını gerçekleştirebilme bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Olcay ÖZIŞIK YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uygur, Selma Meydan. 2007. Turizm Pazarlaması. Ankara: Nobel Yayıncılık.Turizm Pazarlaması-(Prof.Dr.Nazmi KOzak) ,Turizm Pazarlaması-(Bayram Şahin-Mesut Bozkurt) ve diğer yardımcı kaynaklar

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Pazarlama temel kavramları, turizm pazarlaması, turistik ürün, turistik ürünün fiyatlandırılması, turistik ürünün dağıtımı, turistik ürünün tutundurulması, turizmde tanıtım, turizm pazarlama araştırması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 60 1
45 Final Sınavı için Bireysel Çalışma 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 3 39
10 Tartışma 2 1 2
18 Örnek Vaka İncelemesi 4 1 4
19 Beyin Fırtınası 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 2 5 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Genel olarak pazarlama
2 Turizm pazarlamasına giriş
3 Pazarlama bilgi sistemi
4 Turizm pazarı-piyasası,
5 Turistik ürün
6 Turistik ürünün fiyatlandırması
7 Turistik ürünün fiyatlandırması
8 ARASINAV https://www.derslerikurtaranadam.com/ders-notlari/Turizm-Pazarlamasi-Odev-Slayti-dersnotu-8500
9 Turizmde dağıtım
10 Turistik ürünün tutundurulması
11 Turizm de tanıtma
12 Turizm pazarlama araştırması
13 Turizm pazarlama politikası
14 Elektronik ortamda pazarlama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1170938 Turizm pazarlama kavramlarını tanıma
2 1174820 Turizmde pazarlama karmasını tanıma
3 1179777 Pazarlama araştırmasının önemini anlama
4 1218300 Elektronik ortamlarda pazarlama

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 3 2 5 1 4 4 3 4
2 4 4 4 4 3 2 5 1 3 4 4 4
3 4 4 4 4 3 2 5 1 4 4 4 4
4 4 4 4 4 4 2 5 1 2 2 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek