Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ205 Turizm Mevzuatı 927001 2 3 3

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı, öğrencilere turizm hukukunu ve mevzuatını anlamalarına yardımcı olmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Olcay ÖZIŞIK YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Hukuk kavramı, kaynakları turizm hukukunun gelişimi ve kaynakları, yasal düzenlemeler, sözleşmeler, Seyahat acenteciliği ve seyahat acenteleri birliği kanunu, Turizm Teşvik Kanunu, Belgeli işletmelerin uygulayacakları fiyat tarifelerinin hazırlanması ve onaylanması, Tüketici hakları ve dünya turizm örgütünün görevleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 16 16
2 Final Sınavı 1 20 20
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 13 1 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Konuk İstek-Şikâyet Formları
2 Konuk Şikâyet Formları
3 Konuk İstek Formları
4 Konuk Anketleri
5 Yüzde Hesaplamaları
6 Polis Defteri
7 Denetim
8 Fiyat Belirleme Kriterleri
9 Ara Sınav https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2634.pdf
10 Oda Fiyatı Belirleme https://www.tursab.org.tr/apps/OldFiles//dosya/7221/1618sk05072012tarihlideiiklikilenmihali_7221_3807623.pdf
11 Tuik Verileri- İstatistiki Bilgiler
12 Turizm Teşvik Kanunu 2. Bölüm
13 Fiyat Listeleri
14 Oda Maliyet Hesaplamaları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1268360 Bakanlıkla ilgili yazışmaları yapar.
2 1268359 Tutulması gereken defterleri kontrol eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 4 2 4 3 3 3 5
2 4 3 4 4 5 4 3 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek