Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ233 Turizmde Güncel Konular 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Turizmin geleceğine ışık tutabilmek için gerekli temel bilgileri verip turistik talep ve bu talebe etki eden faktörler, günümüz turizmindeki gelişmeler ve yenilikleri izleyerek gelecek turizm trendlerini takip eden turizm politika ve planlamacıları yetiştirmektir

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Seyit Ali Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Tükeltürk,Ş.A., Boz, M. (2013), Turizmde Güncel Konu ve Eğilimler, Detay Yayıncılık

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bir sistem olarak turizm sektörünün incelenmesi ve bu sisteme etki eden faktörler üzerinde durulur.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
10 Tartışma 2 1 2
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 6 1 6
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 1 5 5
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 4 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 5 10
54 Ev Ödevi 1 7 7

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ekoturizm, Sorumlu turizm
2 Toplum temelli turizm, Yavaş turizm anlayışı
3 İklim değişikliği ve turizm hareketlerine etkileri, Turizmin ekonomik etkisinin ölçümü
4 Turizm işletmelerinin çevresel etkileri
5 Turizm işletmelerinde markalaşma
6 Turizmde elektronik pazarlama
7 Turizm sektöründe inovasyon ve rekabet gücü üzerindeki etkisi
8 Ara sınav
9 Turizmde sosyal medya yönetimi
10 Turizm sektöründe dağıtım kanallarının dönüşümü, Entegre destinasyon yönetimi
11 Demografik değişimler ve turizm pazarlamasına yansımaları
12 Etkili şikayet yönetim süreci, turizm işletmelerinde kümelenme yaklaşımı
13 Konaklamada yeni yaklaşımlar; Konsept ve butik oteller, yeşil otelcilik
14 Finansman kaynakları, Kaynak yönetimi, Kriz ve kaos yönetimi, Süreç temelli yönetim
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285048 Ekonomik, Sosyo-kültürel ve çevresel sürdürülebilir gelişmeyi tanımlamak
2 1285049 Turizm pazarlamasında sürdürülebilir rekabetçi uygulamaları tanımlamak
3 1285050 Turizm yönetiminde çağdaş uygulamaları tanımlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 2 3 5 2 3 2 4 3
2 4 4 4 5 3 3 5 2 3 2 4 3
3 4 4 4 5 3 3 5 2 3 2 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek