Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ202 Mesleki Yabancı Dil-II (Rusça,Almanca,İngilizce) 927003 2 4 5

Dersin Amacı

MESLEKİ ALANA AİT OLAN YABANCI DİLİN KAZANIMI

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. OLCAY ÖZIŞIK YAPICI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

STEP UP FOR TOURİZM 2

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

TURİZM VE İNGİLİZCE HALKLA İLİŞKİLER VE İNGİLİZCE MUTFAK VE İNGİLİZCE ÖNBÜRO VE İNGİLİZCE

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 3 45
29 Bireysel Çalışma 15 2 30
34 Okuma 15 3 45

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 guest relations https://www.blackswan.com.tr/step-up-for-tourism-2
2 zero conditional and first conditional
3 Etiquette of Serving
4 Indefinite pronouns 1and 2
5 Future of Tourism
6 Future plan and prediction
7 first conditional and wish clause and indefinite pronouns
8 ARASINAV
9 Angry guests https://www.blackswan.com.tr/step-up-for-tourism-2
10 Relative clauses with who, which and that
11 Secret Destinations
12 Present Perfect Simple and Present Perfect Continious
13 Rewiew the grammar
14 Rewiew the words with the passage

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508407 TURİZME İLİŞKİN MESLEKİ YABANCI DİLİN KULLANILMASI
2 1508408 MUTFAK UYGULAMALARINA İLİŞKİN MESLEKİ YABANCI DİLİN KULLANIMI
3 1508409 HALKLA İLİŞKİLER KONULARINA İLİŞKİN MESLEKİ YABANCI DİLİN KULLANIMI
4 1508410 TURİZM İLE İLGİLİ ALANLARA İLİŞKİN MESLEKİ YABANCI DİL BİLGİNİNE SAHİP OLMA

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 2 3 3 3 3 4 2 3 2 2 2
2 3 3 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2
3 3 4 3 3 4 3 3 2 2 3 3 2
4 3 3 4 3 3 3 2 2 2 2 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek