Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ218 Yiyecek İçecek Servisi-II 927003 2 4 5

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; yiyecek içecek endüstrisinde mevcut konuların ve gelişimlerin incelenmesi, yeniliklerin yiyecek içecek işletmelerine katkılarının kavranması.Teknolojik avantajların, satış tekniklerinin ve gelir yönetiminin tartışılması, işletmeler açısından öneminin kavratılmasıdır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sökmen, Alptekin. Yiyecek içecek Hizmetleri Yönetimi, Detay yayıncılık, Ankara Aktaş, Ahmet. Ağırlama Hizmet İşletmelerinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Detay yayıncılık,Ankara Yılmaz, Yaşar. Servis Tekniği ve Yönetimi, Detay yayıncılık,Ankara Gürel, Mehmet ve Gürel, Gülol. Servis ve Bar, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yiyecek ve içecek yönetimi dersi yiyecek hizmet sektöründe ve otellerin yiyecek-içecek departmanlarında servis, planlama, mutfak organizasyonu, menü planlaması ile üretim ve servis aşamalarını ayrıntılı olarak içermektedir.

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yiyecek içecek servisi hakkında temel bilgiler ve tekrarlar
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282209 Yiyecek içecekler hakkında genel bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.