Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ222 Kongre ve Fuar Organizasyonu 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Kongre ve Fuar organizasyonlarının yapılış sürecini kavramak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Olcay ÖZIŞIK YAPICI

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yusuf Aymankuy, Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları, Detay Yayın,2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Kongreler ve turizm ilişkisi, Kongre Turizminde örgütlenmeler ve kongre toplantı hizmetlerinin organizasyonu, uluslararası kongre pazarı ve Türkiye'nin kongre turizmi İmkanları ve Sorunları Pazarlama aracı olarak fuar Organizasyonları

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 13 1 13
14 Gözlem 3 1 3
29 Bireysel Çalışma 8 1 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 8 8
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kongrenin tanımı ve tarihi
2 Kongre ve turizm ilişkisi
3 kongre ve toplantıların sınıflandırılması
4 kongre turizminin gelişme nedenleri
5 kongre turizminde örgütlenmeler
6 kongre organizasyonunun planlanması
7 kongre hizmetleri yönetimi
8 kongre pazarı
9 dünyada kongre pazarının gelişimi
10 kongre turizminde türkiyenin incelenmesi
11 Kongre Turizminde Türkiye'nin Sorunları
12 Fuar Sektörü ve Tarihçesi
13 Fuarlar ve Türleri
14 dönem sonu sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1289416 kongre ve turizm ilişkisini tanımlamak
2 1289417 kongre faaliyetlerinin organizasyon sürecini tanımlamak
3 1289418 uluslararası kongre pazarını analiz edebilmek
4 1289419 Türkiye'nin kongre imkanlarını ve sorunlarını tespit edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 3 4 4 5 4 4 5 4 4 3
2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4
3 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4
4 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek