Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ224 Rekreasyon ve Animasyon Yönet 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Boş zamanı değerlendirme amacı olan Rekreasyon ve animasyon faaliyetlerinin öğrenilmesini ve tanıtımını sağlamak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Tahsin Özbek

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Rekreasyon ve Animasyon, Yrd. Doç. Dr. Atilla Hazar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Boş zaman kavramı, Boş zamanların değerlendirilmesi, Konaklama tesislerinde Animasyon faaliyetleri, Rekreasyon ve rekreasyon çeşitleri, Uygulamalı Animasyon etkinlikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 1 10 10
6 Uygulama/Pratik 2 15 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Boş zaman kavramı ve değerlendirilmesi
2 Turizm de temel kavramlar
3 Rekreasyon ve rekreasyon çeşitleri
4 Rekreasyon Turizm ilişkisi
5 Animasyon kavramı ve çeşitleri
6 Animasyon sisteminin işleyişi ve ilkeleri
7 Animasyon ve Turizm ilişikisi
8 Animasyon hizmetlerinin yönetimi
9 Animasyon organizasyonu
10 Vize sınavı
11 Konaklama işletmelerinde Animasyon
12 Otellerde Animasyon etkinlikleri
13 Otellerde Animasyon etkinlikleri-2
14 Otellerde Animasyon etkinlikleri-3
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1210279 Boş zaman ne olduğunu bilir ve boş zamanın nasıl değerlendirilmesi gerektiğini öğrenir.
2 1210288 Rekreasyon ve rekreasyon çeşitlerini tanır,
3 1210312 Animasyon ve Animasyon etkinliklerini bilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 5 3 5 1 4 4 4 3
2 4 3 5 4 5 3 5 1 4 4 4 3
3 4 3 5 4 5 3 5 1 4 4 4 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek