Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ244 İş Yeri Uygulaması 927003 2 4 16

Dersin Amacı

Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca okulda öğrendikleri teorik bilgileri uygulamalar ile pekiştirmesi amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Seyit Ali Çelik, Öğr.Gör.Tahsin Özbek

Ön Koşul Dersleri

Öğrencinin I.Sınıf bahar yarıyılında devamsızlıktan kaldığı ders veya dersleri olmayacak ve öğrencinin 3 yarıyılda toplam Genel Ağırlıklı Not Ortalama'sı (GANO) 1,80 ve üzeri not ortalaması olması gerekmektedir.

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Turizm ve Otel İşletmeciliği iş yerlerinde mesleki uygulamalar yapmak

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
36 Rapor 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 14 5 70
10 Tartışma 4 1 4
14 Gözlem 14 5 70
15 Gösterme 14 5 70
17 Alan Çalışması 14 2 28
20 Rapor Hazırlama 14 1 14
21 Rapor Sunma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 3 42
36 Rapor 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yeri, yöneticilerin ve çalışanların tanınması ve uygulamaya başlanması
2 İşyeri Uygulaması
3 İşyeri Uygulaması
4 İşyeri Uygulaması
5 İşyeri Uygulaması
6 İşyeri Uygulaması
7 İşyeri Uygulaması
8 İşyeri Uygulaması
9 Ara sınav için rapor değerlendirmesi
10 İşyeri Uygulaması
11 İşyeri Uygulaması
12 İşyeri Uygulaması
13 İşyeri Uygulaması
14 İşyeri Uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282884 İş yeri uygulaması yapmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 5 4 4 4 4 4 5 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek