Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ246 İş Yeri Eğitimi 927003 2 4 14

Dersin Amacı

Mezuniyet aşamasına gelen öğrencilerden mezun olduktan sonra ne tür donanımlara ihtiyaç olduğunu anlayabilme, öğrendiği teorik bilgileri sektörel uygulamalarla ilişkilendirebilme ve sektörün çalışma ilklerini ve yöntemlerini anlayabilme, iş süreçlerini tanıma yeterliliğini kazandırabilme amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Seyit Ali Çelik-Öğr.Gör.Tahsin Özbek

Ön Koşul Dersleri

Öğrencinin I.Sınıf bahar yarıyılında devamsızlıktan kaldığı ders veya dersleri olmayacak ve öğrencinin 3 yarıyılda toplam Genel Ağırlıklı Not Ortalama'sı (GANO) 1,80 ve üzeri not ortalaması olması gerekmektedir.

Dersin İçeriği

İş yeri oryantasyon eğitimi, iş yeri sağlığı ve güvenliği eğitimi, turizm sektörünün incelenmesi, ilgili sektörün özellikleri ve sektörle ilgili pratik uygulamaları içermektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
6 Uygulama/Pratik 1 100 1
38 Rapor Hazırlama 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 5 70
6 Uygulama/Pratik 14 5 70
7 Laboratuvar 6 1 6
14 Gözlem 14 5 70
15 Gösterme 14 5 70
20 Rapor Hazırlama 14 1 14
21 Rapor Sunma 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 10 2 20
36 Rapor 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş yeri oryantasyon eğitimi İş yeri oryantasyon eğitimi
2 İş yeri oryantasyon eğitimi İş yeri oryantasyon eğitimi
3 İş sağlığı ve güvenliği eğitimi İş sağlığı ve güvenliği eğitimi
4 Turizm işletmesini tanıma ve departmanların incelenmesi
5 İş yeri üretim ve servis sürecinin incelenmesi İş yeri üretim ve servis sürecinin incelenmesi
6 İş yeri uygulaması
7 İş yeri uygulaması
8 İş yeri uygulaması
9 Ara sınav Ara sınav
10 İş yeri uygulaması
11 İş yeri uygulaması
12 İş yeri uygulaması
13 İş yeri uygulaması
14 İş yeri uygulaması

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508112 Türkiye'de turizm sektörünü tanıyabilme
2 1508113 Turizm işletmelerini ve özelliklerini tanıyabilme
3 1508114 Turizm sektörü uygulamalarını anlayabilme
4 1508115 Turizm sektöründeki yasal düzenlemeleri ve iş süreçlerini analiz edebilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 3 3 4 4 3 4 4 4 4
2 4 4 5 4 4 4 4 3 4 5 4 4
3 5 4 5 5 4 4 4 4 5 5 4 4
4 5 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek