Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ250 Turizm Sosyolojisi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Turizmde üretim-tüketim ilişkileri kapsamında ortaya çıkan sosyal etkileşimi tanımlamak ve bütün endüstriyel süreçlere etki eden bu etkileşimi analiz edip işletmecilik açısından yararlanılabilecek sonuçlar çıkarmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ögr. Gör. Dr. Olcay ÖZIŞIK YAPICI

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Avcıkurt C. (2009). Turizm Sosyolojisi. Ankara: Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Sosyoloji, sosyal çevre ve işletmecilik kavramları, turistin yaşam algısı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 15 1 15
18 Örnek Vaka İncelemesi 15 1 15
28 Makale Kritik Etme 15 1 15
29 Bireysel Çalışma 10 1 10
34 Okuma 15 1 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sosyoloji nedir? Turizm sosyolojisi kavramı ile anlatılmak istenen nedir? https://www.youtube.com/watch?v=75fD8qHu-dw
2 Turizm sosyolojisi ve sosyoloji ilişkisi
3 Turizmin Topluma Etkilerini Belirleyen Temel Faktörler
4 Turizmin Topluma Etkilerini Belirleyen Temel Faktörler https://www.youtube.com/watch?v=SvqmhVc5hZQ
5 Turizmin Ekonomik Etkileri https://www.youtube.com/watch?v=jJg7Rn9_5do
6 Turizmin Fiziksel Etkileri https://www.youtube.com/watch?v=77TruNgO_Tg
7 Turizmin Sosyo-kültürel Etkileri https://www.youtube.com/watch?v=RECW82NeRuc
8 Ara sınav
9 Turist ve Yerel Halk İlişkileri https://www.youtube.com/watch?v=AOWYQV_lI_s
10 Turist ve Yerel Halk İlişkileri https://www.youtube.com/watch?v=sp9sO5k5gps
11 Kültür Kişilik İlişkileri ve Turizm açısından Toplumsal Eğilimler
12 Kültür Kişilik İlişkileri ve Turizm açısından Toplumsal Eğilimler
13 Turizmde Sürdürülebilirlik Yaklaşımı
14 Turizm Etiği
15 Turizmin Sosyal Etkileri Üzerine Örnek Çalışma İncelemesi https://www.youtube.com/watch?v=WklDYkgxVYk

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1508396 Turizmin oluşumunda etki eden sosyal çerçeveyi anlamak
2 1508397 Turist ile yerel halk etkileşimini, koşulları ve sonuçlarını örneklerle birlikte kavramak
3 1508398 Turizm olayından turistin sosyal etkilenmesini anlamak
4 1508399 Turizm olayından yerel halkın ve çalışanların etkilenme koşullarını anlamak,
5 1508400 Yabancılaşma etkisini öğrenmek
6 1508401 Demonstrasyon etkisini öğrenmek,
7 1508402 Sosyal etkileşimin işletmecilik alanında dikkate alınması gereken yansımalarını kavramak ve buna dair stratejik seçenek üretmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 4 3
2 4 2 3 3 4 4 2 4 4 3 4 3
3 4 4 3 3 4 4 4 3 4 4 4 3
4 4 3 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3
5 4 3 4 3 4 4 3 3 4 3 3 3
6 4 3 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3
7 4 4 4 3 4 4 3 4 4 4 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek