Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ208 İnsan Kaynakları Yönetimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

İnsan Kaynakları Yönetimi ve fonksiyonları ile ilgili teorik bilgilerin öğretilmesi; öğrencilerin insan kaynakları yönetimi fonksiyonlarını uygulayabilmeleri için gerekli bilgi ve becerilerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Şerif ARSLAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Bingöl, Dursun (2016). İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayım Komisyon (2015), İnsan Kaynakları Yönetimi, Beta Basım Yayın

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnsan Kaynakları Yönetimi; İşletmelerin amaçlarına ulaşmasında büyük öneme sahip olan insan kaynağının en uygun yöntemle bulunması, işletme faaliyetlerine katılması, geliştirilmesinde yönetim fonksiyonlarını uygulayarak alınacak kararların, tedbirlerin, izlenecek politikaların oluşturulması sürecidir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 14 2 28
11 Soru-Yanıt 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 2 2 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 2 2 4
34 Okuma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi Sunum 1_İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütlenmesi.pptx
2 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çevresel Etkiler Sunum 2_İnsan Kaynakları Yönetimi ve Çevresel Etkiler.pptx
3 İş Analizi ve İş Tasarımı sunum_3_ İş Tasarımı ve İş Analizi.pptx
4 İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hukuk sunum_4_İnsan Kaynakları Yönetimi ve Hukuk.pptx
5 İnsan Kaynakları Planlaması sunum_5_İnsan Kaynakları Planlaması.pptx
6 İşgören Tedariki sunum_6_İşgören Tedariki.pptx
7 Seçim ve Yerleştirme sunum_7_Seçim ve Yerleştirme.pptx
8 Eğitim ve Geliştirme sunum_8_Eğitim ve Geliştirme.pptx
9 Kariyer Yönetimi ve Planlaması sunum_9_Kariyer Yönetimi ve Planlaması.pptx
10 Performans Değerlendirme ve Ücretlendirme sunum_10_Performans Değerlendirmesi.pptx
11 Sendika-Yönetim İlişkisi sunum_11_Ücret Yönetimi.pptx
12 Örgüt İçi İlişkiler ve Hareketler sunum_12_Sendika Yönetimi İlişkisi.pptx
13 İşgören Sağlık ve Güvenliği sunum_13_Örgüt içi İlişkiler ve Hareketler.pptx
14 Uluslararası Boyutlarıyla İnsan Kaynakları Yönetimi sunum_14_İşgören Sağlığı ve Güvenliği.pptx
15 Genel Tekrar
16 Final SInavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1298198 İnsan Kaynakları Yönetimini Anlar ve Açıklar
2 1298199 İşletmelerde İnsan Kaynakları Yapısını Kavrar
3 1298200 İşe Alma ve İş Analizi Sürecine Hakim Olur.
4 1298201 İnsan Kaynakları Yönetimi Alanındaki Güncel Gelişmeler ve Yasal Mevzuat Hakkında Bilgi Sahibi Olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 3 5 2 4 3 4 5 4 2
2 4 4 5 4 3 3 4 5 4 5 3 4
3 3 5 4 3 4 4 5 4 3 4 4 3
4 4 4 5 3 5 4 3 4 5 4 5 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek