Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ228 Kalite Güvencesi ve Standartları 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Seyit Ali Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kalite Güvence ve Standartlar,Prof.Dr.Mahmut TEKİN, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi-Editör Prof.Dr.Canan Çetin, TSE internet kaynakçası ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standardın gelişim süreci, Standart ve Standardizasyon kavramları tanımları, standardizasyonun konusu, amaçları ve ilkeleri
2 Standardizasyonun faydaları,Türkiye'de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları, standardizasyon çeşitleri
3 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve görevleri, Belgelendirme Çalışmaları, Bölgesel ve Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları
4 Metroloji ve kalibrasyon çalışmaları
5 Kalite ve kalite kavramları
6 Kalite yaklaşımları, kalite maliyetleri ve kalitesiz üretimin riskleri
7 Kalite güvencesi tanımı, yararları
8 Ara sınav
9 Kalite kontrol kavramı, Toplam Kalite Yönetimi
10 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemi
11 Toplam Kalite Yönetimi, Mükemmellik Modeli (EFQM), Kalite Çemberleri
12 ISO 9000 standartları ve diğer standartlar
13 ISO 9000 standartları ve diğer standartlar
14 Mesleki standartlar

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1172651 Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
2 1170625 Kalite Standartlarını uygulamak
3 1172336 İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygulamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65325 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 65326 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 69123 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 69124 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 69125 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 69130 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 69128 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 69134 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 69126 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
10 69136 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
11 69127 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 69135 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 2 3 5 1 1 2 4 5
2 4 4 4 4 2 3 5 1 1 2 4 5
3 4 4 4 4 2 3 5 1 1 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek