Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
TOİ228 Kalite Güvencesi ve Standartları 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Bu derste; iş hayatında kalite güvencesi ve standartları ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Seyit Ali Çelik

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kalite Güvence ve Standartlar,Prof.Dr.Mahmut TEKİN, Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi-Editör Prof.Dr.Canan Çetin, TSE internet kaynakçası ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 13 3 39
17 Alan Çalışması 5 1 5
29 Bireysel Çalışma 13 1 13
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Standardın gelişim süreci, Standart ve Standardizasyon kavramları tanımları, standardizasyonun konusu, amaçları ve ilkeleri 1.hafta-Standardın gelişim süreci, tanımlar, amaç ve ilkeler.docx
2 Standardizasyonun faydaları,Türkiye'de yapılan standart ve standardizasyon çalışmaları, standardizasyon çeşitleri 2.hafta-Standardizasyonun faydaları, Türkiye'de yapılan standardizasyon çalışmaları, standadizasyon çeşitleri.docx
3 Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve görevleri, Belgelendirme Çalışmaları, Bölgesel ve Uluslararası Standardizasyon Kuruluşları https://www.tse.org.tr/Hakkimizda
https://www.tse.org.tr/Hizmetlerimiz
https://www.tse.org.tr/IcerikDetay?ID=2900&ParentID=9184
4 Metroloji ve kalibrasyon çalışmaları http://www.ume.tubitak.gov.tr/sites/images/ume/ulusal_ve_uluslararasi_metroloji_sistemi.pdf
5 Kalite ve kalite kavramları 5.hafta-2.Kalite ve kalite kavramları.docx
5.hafta-Kalite ve kalite kavramları.docx
6 Kalite yaklaşımları, kalite maliyetleri ve kalitesiz üretimin riskleri 6.hafta-Kalite yaklaşımları, kalite maliyetleri ve kalitesiz üretimin riskleri.docx
7 Kalite güvencesi tanımı, yararları 7 .Kalite Güvencesi.docx
8 Ara sınav Ara sınav haftası konusu.docx
http://www.ume.tubitak.gov.tr/sites/images/ume/ulusal_ve_uluslararasi_metroloji_sistemi.pdf
https://www.tse.org.tr/
9 Kalite kontrol kavramı, Toplam Kalite Yönetimi 9-TKY.docx
10 Kalite Güvencesi ve Kalite Yönetim Sistemi 10.Kalite Yönetim Sistemi.docx
11 Toplam Kalite Yönetimi, Mükemmellik Modeli (EFQM), Kalite Çemberleri 11-Mükemmellik Modeli (EFQM).docx
12 ISO 9000 standartları ve diğer standartlar 12-ISO 9000 standartları ve diğer standartlar (1).docx
13 ISO 9000 standartları ve diğer standartlar 13-ISO 9000 standartları ve diğer standartlar.docx
14 Mesleki standartlar https://www.myk.gov.tr/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1400722 Kalite Yönetim Sisteminin Altyapısını Oluşturmak
2 1398809 Kalite Standartlarını uygulamak
3 1400428 İstatistiksel kalite kontrol yöntemlerini uygulamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73057 Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir.
2 73058 Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir.
3 76841 Alanı ile ilgili edindiği bilgileri iş ortamında ve mesleğinde kullanır.
4 76842 Alanı ile ilgili hizmet süreçlerini, tüketici ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda ve tüketiciyi tatmin edecek biçimde yerine getirir, değerlendirir, geliştirir ve hizmet sürecini etkileyecek sorunlara çözüm önerir.
5 76843 Alanı ile ilgili fiziksel ortamı, araç gereçleri ve teknolojileri tanır ve kullanır.
6 76848 Alanı ile ilgili rapor hazırlar, bilgi, tartışma ve analizleri uzmanlara ve alan dışındakilere çeşitli şekillerde sunar.
7 76846 Alanı ile ilgili bilgi, beceri ve yetkinlikleri yaşam boyu öğrenme bilinciyle sürekli günceller ve geliştirir.
8 76852 Hizmet alanı, iş ve mesleği ile ilgili olarak bir yabancı dilde an az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde yenilikleri takip eder ve iletişim kurar.
9 76854 Kişisel bakıma, hijyene, giyime ve görünüme alanının gerektirdiği şekilde özen gösterir.
10 76844 Ekip üyesi olarak çalışır ve sorumluluk alır.
11 76845 Birlikte çalıştığı insanların mesleki bilgi ve becerilerini geliştirir ve performanslarını adil biçimde değerlendirir.
12 76853 Alanındaki işleri yasalar ve meslek standartları çerçevesinde yerine getirir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 4 2 3 5 1 2 1 4 5
2 4 4 4 4 2 3 5 1 2 1 4 5
3 4 4 4 4 2 3 5 1 2 1 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek