Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP167 Meslek Etiği 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Meslek etiği ve ahlak ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Serdar KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Meslek Etiği, Nuran Öztürk Başpınar, Demet Çakıroğlu

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mesleki Etik Kavramı ve Mesleki etik ilkeleri, Etik-Toplum İlişkisi, Etik Davranışlara uygun Davranışların Sonuçları, İş yerinde iş etiğine uygun Ortamda çalışmak konularını kapsar.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 13 13

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Etiğin tanımı, Ahlaki Gelişim Süreci, Etik Kuralları
2 Etik Sistemleri
3 Etik-Toplum İlişkisi, Etik Davranışlara uygun Davranışların Sonuçları
4 Etik Sorgulama
5 Toplumsal Yozlaşma ve Nedenleri
6 Mesleki Etik Kavramı ve Mesleki etik ilkeleri
7 Mesleki Yozlaşma
8 İş hayatında etik ve etik dışı konular
9 İş hayatında etik ve etik dışı konular
10 İş etiğine uygun davranışların sonuçları
11 Farklı Mesleklerde Etik İlkeler
12 Çalışanların Etik Profilleri
13 Etik Liderlik
14 İş yerinde iş etiğine uygun Ortamda çalışmak

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271822 Etik ve ahlak kavramlarını öğrenmek
2 1271823 Etik sistemleri öğrenmek
3 1271824 Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri öğrenmek
4 1271825 Meslek etiği ilkelerini öğrenmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69262 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 65718 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 65719 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 65720 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 65721 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 65722 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 65723 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 65724 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 65725 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 65726 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 65727 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 65728 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 65729 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 65730 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 65731 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 65704 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 65705 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 65706 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 65711 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 65707 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 65717 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 65708 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 65709 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 65710 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 65712 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 65713 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 65714 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 65715 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 65716 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 2 2 3 3 3 3 4 3 2 5 4 5 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 3 2 4 5 2 2
2 2 2 3 3 3 3 4 3 2 5 4 5 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 3 2 4 5 2 2
3 2 2 3 3 3 3 4 3 2 5 4 5 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 3 2 4 5 2 2
4 2 2 3 3 3 3 4 3 2 5 4 5 3 2 2 2 2 2 3 3 4 4 5 3 2 4 5 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek