Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İŞY102 İşletme Yönetimi I 927003 1 2 0

Dersin Amacı

iş yeri ve üretim planı yapmak, yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

ebru didem özak

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ders notları ve ders kitapları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Mikroekonomik verilerin takibi, makroekonomik göstergelerin analizi, pazardaki boşlukların tespiti, yatırım alternatiflerinin değerlendirmesi, yapılabilirlik çalışmaları, işletmenin çevresini tanımak, talep analizi ve tahmini, işletmenin kuruluş yerini belirlemek, işletmenin hukuksal yapısını belirlemek, iş yerinin kapasitesini belirlemek, toplam yatırım maliyetini belirleyerek finansmanını sağlamak, tahmini gelir-gider hesabını yapmak, iş yeri ve üretim planı yapmak, yatırımın kurulum işlemlerini yürütmek, uygun yapıyı oluşturup iş yerini açmak.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 3 42
29 Bireysel Çalışma 14 3 42

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletme ve yönetim ile ilgili temel kavramlar
2 İşletme ve yönetim ile ilgili temel kavramlar
3 İşletmelerin ekonomik yapı içindeki yerini ve çevre ile olan ilişkileri
4 İşletmenin kuruluş amaçları
5 İşletmelerin sınıflandırılması
6 İşletmelerin sınıflandırılması
7 KOBİ’ ler
8 Hukuki yapılarına göre işletmeler
9 İşletmelerin birleşmeleri
10 Ara Sınav
11 Özelleştirme
12 Yönetim kademeleri ve yönetici becerileri
13 Yönetim anlayışında Klasik yönetim teorileri
14 Yönetim anlayışında Modern yönetim teorisi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
75204 1413442 İşletmelerin amaçlarını, İşletmelerin ekonomik yapı içindeki yerini ve çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilir
75205 1419582 1 İşletmelerin amaçlarını, İşletmelerin ekonomik yapı içindeki yerini ve çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilir
75206 1421174 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilir
75207 1423035 İşletmelerin amaçlarını, İşletmelerin ekonomik yapı içindeki yerini ve çevre ile olan ilişkilerini açıklayabilir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76977 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 73450 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 73451 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 73452 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 73453 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 73454 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 73455 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 73456 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 73457 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 73458 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 73459 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 73460 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 73461 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 73462 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 73463 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 73436 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 73437 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 73438 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 73443 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 73439 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 73449 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 73440 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 73441 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 73442 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 73444 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 73445 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 73446 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 73447 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 73448 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.