Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP112 Kalite Güvencesi ve Standartları 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu derste kalite yönetim sistemlerinin uygulama yeterliliklerinin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Hakan TOPALOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ders kitapları ve notları

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

'Kalite güvence ve sistemlerini uygulama-1' modülünde mevzuata uygun olarak standardizasyonla ilgili işlemler, üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartlar, yönetim kalite ve standartları konuları işlenmektedir. 'Kalite güvence ve sistemlerini uygulama-2' modülünde ise; kalite ilkelerinin üretim ve hizmet sürecinde uygulanması ve çevre yönetiminde kalite ve standartları hakkında bilgi verilmektedir.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 4 4 16
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 4 6 24

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kalite kavramı 1-Kalite Kavramı (1).docx
2 Kalite kavramı-Standart ve standardizasyon 2-Standart ve Standardizasyon.docx
3 Standart ve standardizasyon 3-Standart İlkeler (1).docx
4 Standardın üretim ve hizmet sektöründe önemi Standardizasyonun Faydaları.docx
5 Yönetim kalitesi ve standartları yönetim kalitesi ve Türkiye.docx
6 Yönetim kalitesi ve standartları, Çevre standartları çevre standartları.docx
7 Çevre standartları çevre standartları.docx
8 Kalite yönetim sistemi modelleri kalite yönetim sist. modelleri.docx
9 Kalite yönetim sistemi modelleri-Stratejik yönetim 7stratejik yönetim.ppt
10 Ara Sınav
11 Stratejik yönetim 7stratejik yönetim.ppt
12 Yönetime katılma Katılımcı Yönetim ve Yönetime Katılma.docx
13 Süreç yönetim sistemi Süreç Yönetim Sistemi.docx
14 Kaynak yönetimi sistemi, Efqm mükemmellik modeli Kaynak yönetim Sistemi.docx
EFGM mükemmellik modeli.docx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1440462 Kalite kavramını öğrenir
2 1444452 Standart ve standardizasyon nedir kavrar.
3 1460839 Yönetim kalitesi ve standartlarını öğrenir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76977 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 73450 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 73451 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 73452 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 73453 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 73454 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 73455 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 73456 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 73457 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 73458 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 73459 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 73460 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 73461 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 73462 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 73463 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 73436 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 73437 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 73438 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 73443 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 73439 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 73449 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 73440 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 73441 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 73442 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 73444 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 73445 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 73446 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 73447 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 73448 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek