Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP166 İletişim 927003 1 2 3

Dersin Amacı

İletişim türlerini, etkili iletişim tekniklerini tanıtmak, iletişimle ilgili kavramları açıklamaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi BEHİCE YAVUZ ERDOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Işık, M. Genel ve Teknik İletişim,Eğitim Kitapevi, Konya, 2010. 2.Mısırlı, İ. Genel ve Teknik İletişim.Detay Yayıncılık,Ankara,2008. 3.Tutar, H. , Yılmaz,M.K.Genel İletişim, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2003. 4.Zıllıoğlu, M. İletişim Nedir?. Cem Yayınevi, İstanbul, 2003. İlgili diğer kitaplar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İletişimin tanımı, iletişim türleri, iletişim engelleri ve etkili iletişim teknikleri

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
24 Seminer 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 2 28
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
49 Performans 1 15 15

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişimle ilgili temel Kavramlar İletişimle İlgili Temel Kavramlar.pdf
2 İletişimle ilgili temel Kavramlar İletişimle İlgili Temel Kavramlar.pdf
3 İletişimle ilgili temel Kavramlar İletişimle İlgili Temel Kavramlar.pdf
4 Sözel iletişim Sözel İletişim.pdf
5 Sözsüz iletişim Sözsüz İletişim .pdf
6 yazılı iletişim Yazılı İletişim.pdf
7 İş yaşamı ve İletişim iş yaşamı ve iletişim.pdf
8 İş yaşamı ve İletişim iş yaşamı ve iletişim.pdf
9 Ara Sınav
10 Teknoloji ve İletişim teknoloji ve iletşim.pdf
11 Teknoloji ve İletişim teknoloji ve iletşim.pdf
12 Etkili İletişim Etkili İletişim.pdf
13 İletişimde Grafik ve görsel Araçlar İLETİŞİMDE GRAFİK ve GÖRSEL ARAÇLAR.pdf
14 İletişimde Grafik ve görsel Araçlar
15

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1511149 İletişimin unsurlarını, iletişimin temel özelliklerini kavramak
2 1511150 İletişim ve etik arasındaki ilişkiyi kavramak
3 1511151 Etkili iletişim kurma tekniklerini kavramak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 76977 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 73450 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 73451 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 73452 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 73453 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 73454 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 73455 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 73456 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 73457 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 73458 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 73459 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 73460 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 73461 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 73462 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 73463 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 73436 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 73437 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 73438 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 73443 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 73439 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 73449 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 73440 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 73441 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 73442 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 73444 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 73445 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 73446 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 73447 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 73448 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4
2 5
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek