Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP168 İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku 927003 1 2 3

Dersin Amacı

İş Hukukunun öneminin anlaşılması ve kavranması İş Hukukuna ilişkin pozitif düzenlemelerin incelenmesi, uygulamada çıkan bireysel iş uyuşmazlıklarını çözümlemeye ilişkin teorijk ve pratik bilgilerin verilmesi.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Hakan TOPALOĞLU

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akyiğit, E., 2008, İş Hukuku, Seçkin Yayınları. Demircioğlu, M. Ve Centel, T., İş Hukuku, Beta Yayınları. Şakar, M.,2010, Meslek Yüksek Okulları İçin İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Beta Yayınları. Çelik, N., 2010, İş Hukuku Dersleri, Beta Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

İş Hukukunun Tarihsel Gelişimi, Kavramları, Kaynakları ve Uygulama Alanı, Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku ve Türk Sosyal Güvenlik Sistemi Uygulaması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 4 4
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 3 42
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 12 12
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İş sözleşmesi düzenlemek
2 İş sözleşmesi düzenlemek
3 İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek
4 İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek
5 İş sözleşmesinden doğan borçları yerine getirmek
6 İş ilişkisini sonlandırmak
7 İş ilişkisini sonlandırmak
8 Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek
9 Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek
10 ARA SINAV
11 Sendikayla ilgili işlemleri yürütmek
12 4/1-a belgeleri düzenlemek
13 4/1-b belgeleri düzenlemek
14 4/1-c belgeleri düzenlemek

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1271041 Öğrenci işveren ve işgören haklarını tanır.
2 1271042 Çalışacağı işyerinde uyması gereken kuralları öğrenir.
3 1271043 İş haklarını koruyabilen bireyler yetiştirilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69262 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 65718 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 65719 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 65720 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 65721 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 65722 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 65723 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 65724 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 65725 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 65726 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 65727 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 65728 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 65729 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 65730 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 65731 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 65704 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 65705 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 65706 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 65711 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 65707 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 65717 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 65708 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 65709 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 65710 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 65712 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 65713 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 65714 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 65715 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 65716 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 4
3 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek