Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP211 Hijyen ve Sanitasyon 927003 2 3 0

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrencilere; mevzuat ve hijyen kurallarına uygun olarak kişisel hijyen sağlama ve işletme temizlik ve dezenfeksiyon kurallarını uygulama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BULDUK, Sıdıka. Gıda ve Personel Hijyeni. Detay yayıncılık. Ankara 2003

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Birinci modül olan “Kişisel hijyeni sağlamak” konulu bölümde öğrencilere işletme standartlarına uygun olarak iş kıyafetini giyebilme, hijyen kurallarına uygun olarak kişisel temizlik kurallarını uygulayabilme, mevzuatlara uygun olarak tuvaletlerde ve el yıkama alanlarında sanitasyon kurallarını uygulayabilme ve mevzuatlara uygun olarak periyodik sağlık kontrollerini yapabilme gerekliliği ile ilgili bilgi verilmektedir. İkinci modül olan “İşletme temizlik ve dezenfeksiyon kurallarını uygulamak” konulu bölümde mevzuatlara uygun olarak işletme giriş ve çıkışlarında sanitasyon kurallarını uygulayabilme, temizlik malzemeleri, gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon ile ilgili bilgi verilmektedir

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 5 1 5
24 Seminer 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kişisel Hijyen
2 Kişisel Hijyen
3 Kişisel Hijyen
4 Kişisel Temizlik Kuralları
5 Kişisel Temizlik Kuralları İşletmelerde Tuvaletler ve El Yıkama Alanları
6 İşletmelerde Tuvaletler ve El Yıkama Alanları
7 Periyodik Sağlık Kontrolleri
8 İşletme Giriş ve Çıkışları
9 Temizlik Malzemeleri
10 Ara sınav
11 Temizlik Malzemeleri
12 Temizlik Malzemeleri
13 Gıda İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon
14 Gıda İşletmelerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
42757 1152714 İşletme temizlik ve dezenfeksiyon kurallarını uygulamak
42760 1146499 Kişisel hijyeni sağlamak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69262 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 65718 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 65719 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 65720 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 65721 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 65722 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 65723 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 65724 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 65725 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 65726 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 65727 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 65728 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 65729 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 65730 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 65731 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 65704 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 65705 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 65706 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 65711 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 65707 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 65717 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 65708 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 65709 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 65710 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 65712 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 65713 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 65714 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 65715 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 65716 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.