Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP259 Girişimcilik ve Yenilikçilik 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencilere; inovasyon ve girişimcilik konularında gerekli olan bilgi ve beceriyi kazandırmaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Murat YAVUZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prf. Dr. Himmet Karadal-Girişimcilik-Beta Yayınları Prf.Dr. Kahraman Çatı-Nobel Yayın Dağıtım

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Teknolojik yenilik ve girişimcilik, Girişimcilikte risk ve kazançlar, Karlılık ve büyüme.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 5 3 15
12 Takım/Grup Çalışması 3 10 30
22 Proje Hazırlama 1 10 10
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Girişimcilik Bilgisi ve Stratejik Girişimcilik 1-GİRİŞİMCİLİK 1. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
2 İnovasyon Yetenekleri ve Girişimcilik 2-GİRİŞİMCİLİK 2. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
3 Kurumsal Girişimcilik 3-GİRİŞİMCİLİK 3. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
4 Göçmen Girişimciliği 4-GİRİŞİMCİLİK 4. HAFTA DERS İÇERİĞİ....docx
5 Kadın Girişimciliği 5-GİRİŞİMCİLİK 5. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
6 Teknoloji, Yenilik Yönetimi, Girişimcilik 6-GİRİŞİMCİLİK 6. HAFTA DERS İÇERİĞİ....docx
7 Stratejik Girişimcilik 7-GİRİŞİMCİLİK 7. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
8 Farklılıkların Yönetimi 8-GİRİŞİMCİLİK 8. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
9 Ara Sınav 9-GİRİŞİMCİLİK 9. HAFTA.docx
10 Girişimciliğin Finansmanı 10-GİRİŞİMCİLİK 10. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
11 Girişimciliği Özendiren Araçlar 11-GİRİŞİMCİLİK 11. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
12 Girişimciliği Destekleyen Kuruluşlar 12GİRİŞİMCİLİK 12. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
13 Küresel Girişimcilik 13-GİRİŞİMCİLİK 13. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
14 Eko Girişimcilik ve Sosyal Girişimcilik 14-GİRİŞİMCİLİK 14. HAFTA DERS İÇERİĞİ.docx
15 Final Sınavı 15-GİRİŞİMCİLİK 15. HAFTA.docx
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1269039 Inovasyonu tanımlar ve anlar
2 1269040 Inovasyon ve girişimcilik arasındaki bağlantıları kavrar
3 1269041 Türkiye ve dünya genelindeki çalışma konuları ile ilgili trendleri takip eder
4 1269042 Başarılı ve başarısız vakaları inceler
5 1269043 Ülke genelindeki inovatif girşimcilerin iletişim ağına dahil olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69262 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 65718 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 65719 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 65720 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 65721 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 65722 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 65723 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 65724 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 65725 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 65726 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 65727 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 65728 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 65729 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 65730 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 65731 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 65704 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 65705 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 65706 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 65711 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 65707 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 65717 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 65708 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 65709 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 65710 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 65712 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 65713 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 65714 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 65715 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 65716 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3
2 3 3 3
3 3 3 3
4 3 3 3
5 3 3 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek