Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP265 Hazır Yemek Teknolojisi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Öğrencinin bir hazır yemek fabrikasındaki üretim süreçlerinde etkin rol alabilmesi için teknolojik bilginin, kullanılacak makinelerin prensiplerinin ve uygun reçeteler oluşturarak üretimi yönlendirme becerisinin kazandırmaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Hazır Yemek Sistemleri. Prof. Dr. Mustafa TAYAR. Doç. Dr. Canan HECER. Dora Yayıncılık. 2013 Yemek Sanayiinin Gelişimi. Hüseyin Bozdağ. EminGrup İstanbul. 2005.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hazır yemek endüstrisinde geleneksel ve modern uygulamalar; Toplu beslenme sistemi ve yönetimi, stratejik planlama, temel işlemler ve organizasyon; Mönü ve üretim planlaması ve materyal kontrolü; Üretim/Servis alanı tasarım ve donanım prensipleri; İşçi sağlığı ve uygun çalışma koşullarının sağlanması; Gıda güvenliği sistemi; Kalite yönetim sistemi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 1 20 1
54 Ev Ödevi 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 12 2 24
20 Rapor Hazırlama 1 1 1
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 3 5 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 5 5 25
54 Ev Ödevi 5 1 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tarihsel gelişim ve sınıflandırılması
2 Hazır yemek endüstrisinde geleneksel ve modern uygulamalar
3 Toplu beslenme sistemi ve yönetimi
4 Stratejik planlama, temel işlemler ve organizasyon
5 Prosesin genel tanımlanması, bütçe planlaması ve kontrolü
6 Satın alma, depolama ve tedarikçi zinciri yönetimi
7 Arasınav
8 Mönü ve üretim planlaması ve materyal kontrolü
9 İş gücü planlaması
10 Personel kriterlerinin tanımlaması, personel eğitimi
11 Üretim/Servis alanı tasarım ve donanım prensipleri
12 İşçi sağlığı ve uygun çalışma koşullarının sağlanması
13 Sanitasyon ve gıda güvenliği sistemi
14 Kalite yönetim sistemi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1274710 Gıda güvenliği ve kalite yönetim sistemlerinin kavranması.
2 1274711 Menü oluşturulmasının ve uygulanmasının planlanması.
3 1274712 Hazır yemek işletmelerinde maliyet kontrolünün amacının ve öneminin kavranması.
4 1274713 İşletme hijyen ve sanitasyonu için uygun parametrelerin belirlenmesi.
5 1274714 Üretim ve servis alanı donanım ve tasarımının planlanması.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69262 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 65718 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 65719 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 65720 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 65721 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 65722 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 65723 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 65724 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 65725 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 65726 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 65727 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 65728 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 65729 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 65730 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 65731 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 65704 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 65705 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 65706 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 65711 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 65707 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 65717 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 65708 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 65709 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 65710 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 65712 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 65713 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 65714 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 65715 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 65716 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5 3 2 5 5
2 1 3
3 5
4 5 3 2 5 5
5 1 2 2 2 2 2 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek