Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
İLT202 İletişim 927003 2 4 0

Dersin Amacı

Öğrencinin, iletişim ve önemini, iletişim kurma yolları, engel ve problemleri, iletişim türleri ve modelleri, örgütsel iletişimin anlamı ve işlevleri, etkin iletişimin özelliklerini kavramasını sağlamaktır.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Genel ve Teknik İletişim, Dr. İrfan MISIRLI, Detay Yayınları 2.Örgütlerde İletişim, Prof.Dr. Zeyyat SABUNCUOĞLU, Arıkan Yayınları,2008 3. Genel ve Teknik İletişim, Hasan KIRMIZI, Güzem Can Yayınları 4. Meslek Yüksekokulları İçin Genel İletişim, Editör: Uğur DEMİRAY ,Pegem A Yayınları

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Birinci modül olan ‘Bireysel iletişim kurmak’ konulu bölümde öğrencilere çevresiyle sözlü iletişim kurabilme, yazılı iletişim kurabilme ve beden dilini etkili kullanarak çevresiyle sözsüz iletişim kurabilme becerileri kazandırılmaktadır. Son modül olan ‘Örgütsel iletişim kurmak’ bölümünde öğrencilere Biçimsel (Formal) İletişim kurabilme, Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurabilme ve örgüt dışı iletişim kurabilme becerileri kazandırılmaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
24 Seminer 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 5 5
24 Seminer 1 10 10
29 Bireysel Çalışma 10 2 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletişim kavramı ve süreci
2 Sözlü İletişim kurmak
3 Sözlü İletişim kurmak
4 Yazılı İletişim kurmak
5 Yazılı İletişim kurmak
6 Sözsüz İletişim kurmak
7 Sözsüz İletişim kurmak
8 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak
9 Biçimsel (Formal) İletişim kurmak
10 Ara sınav
11 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak
12 Biçimsel Olmayan (İnformal) İletişim kurmak
13 Örgüt dışı iletişim kurmak
14 Örgüt dışı iletişim kurmak
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
80431 1207954 Bireysel iletişim kurmak
80432 1192636 Örgütsel iletişim kurmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69262 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 65718 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 65719 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 65720 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 65721 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 65722 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 65723 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 65724 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 65725 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 65726 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 65727 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 65728 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 65729 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 65730 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 65731 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 65704 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 65705 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 65706 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 65711 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 65707 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 65717 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 65708 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 65709 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 65710 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 65712 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 65713 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 65714 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 65715 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 65716 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.