Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP220 Araştırma Yöntem ve Teknikleri 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Araştırma yöntem ve tekniklerini öğretmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Saime Şeyma DANAYİYEN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitapları ve diğer kaynaklar

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Konu seçimi, araştırma teknikleri ve kullanımları, kuramsal çalışma, rapor hazırlama, kontrolü ve sunumu

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
20 Rapor Hazırlama 1 30 1
21 Rapor Sunma 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
20 Rapor Hazırlama 1 8 8
21 Rapor Sunma 1 2 2
29 Bireysel Çalışma 13 4 52
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Proje konularının oluşturulması Proje verilmesi, İnternette tarama tekniklerini öğrenme, araştırma, Kütüphane tarama tekniklerini öğrenme, araştırma, Sistem kurma ve içeriğini oluşturma ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI konu.docx
2 Kuramsal araştırma yapma ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI konu.docx
3 Kuramsal araştırma yapma ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI konu.docx
4 Deneysel ve uygulama çalışmaları gerçekleştirme ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI konu.docx
5 Deneysel ve kuramsal çalışmaların birleştirilerek rapor haline dönüştürülmesi ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI konu.docx
6 Raporların incelenmesi, düzeltmelerin yapılması ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI konu.docx
7 Raporların incelenmesi, düzeltmelerin yapılması ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI konu.docx
8 Yazılı raporun sunulması ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI konu.docx
9 Yazılı raporun sunulması ARAŞTIRMANIN AŞAMALARI konu.docx
10 Ara sınav
11 Sözlü sunumunun gerçekleştirilmesi
12 Sözlü sunumunun gerçekleştirilmesi
13 Sözlü sunumunun gerçekleştirilmesi
14 Sözlü sunumunun gerçekleştirilmesi
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1205628 Mesleği ile ilgili araştırma yapar
2 1208863 Araştırma sonuçlarını değerlendirip, yorumlar

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69262 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 65718 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 65719 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 65720 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 65721 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 65722 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 65723 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 65724 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 65725 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 65726 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 65727 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 65728 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 65729 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 65730 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 65731 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 65704 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 65705 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 65706 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 65711 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 65707 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 65717 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 65708 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 65709 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 65710 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 65712 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 65713 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 65714 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 65715 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 65716 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 5
2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek