Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
GDP254 İşyeri Eğitimi 927003 2 4 10

Dersin Amacı

Öğrencileri meslek hayatlarına hazırlamak, kariyer hedeflerini belirlemelerinde yol gösterici olmak ve alanıyla ilgili çalışma yapabilmesini sağlamak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğretim Üyesi Behice YAVUZ ERDOĞAN Öğr.Gör. Serdar KILIÇ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğrencinin mesleki eğitimine yönelik kariyer planlaması yapabilmesi, mesleğine yönelik bir konuyu çalışması, araştırması, raporlaması ve sözlü olarak sunması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
29 Bireysel Çalışma 1 40 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 16 10 160
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 30 30
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 55 55

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Meslek eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar cv-hazirlama-ve-mulakat-teknikleri_15012018 (1).PDF
2 Meslek eğitimi ile ilgili mevzuat ve uygulamalar 1-Mesleki Eğitim İle İlgili Mevzuat ve Uygulamalar.pdf
3 Çalışma hayatında birey, kariyere ilişkin temel kavramlar 2-Çalışma hayatında birey, kariyere ilişkin temel kavramlar.pdf
4 Kariyer Yönetimi kariyer_planlamasi.pdf
5 Kariyer Yönetimi cv-hazirlama-ve-mulakat-teknikleri_15012018 (1).PDF
6 Bireysel kariyer planlama ve geliştirme uygulamaları 3-Bireysel kariyer planlama ve geliştirme uygulamaları.pdf
7 Özgeçmiş Hazırlama Teknikleri 4-Başarılı Bir Kariyer Yönetimi ve Planlaması Nasıl Yapılır.pdf
8 Mülakat Teknikleri cv-hazirlama-ve-mulakat-teknikleri_15012018 (1).PDF
9 Ara sınav Raporu
10 Örnek Olay Çözümleri 6-Mülakat Teknikleri.pdf
11 Etkili Sunum Teknikleri ETKİLİ SUNUM TEKNİKLERİ.pptx
12 Meslek Eğitimi ile İlgili Güncel Konular 7-Etkili Sunum El Kitabı Tubitak.pdf
13 Sonuç Raporu Sunumu / Çalıştay 5-CV Hazirlama ve Mülakat Teknikleri.PDF
14 Sonuç Raporunun Değerlendirilmesi gıda ve etik.pptx
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1270116 Öğrencinin mesleki ilgisini ve bilgi derinliğini arttırmak
2 1270117 Bağımsız çalışma yapabilme ve kendi kendine öğrenme becerisi kazandırmak
3 1270118 Kariyer ve kariyer yönetimi kavramlarını bilmek
4 1270119 Bir raporda veya çalışmada gerekli olabilecek bilgisayar, yazılım, internet ve anket (proje, deney) çalışması yapma becerisi kazandırmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 69262 İş sağlığı ve güvenliği hakkında bilgi sahibi olur.
2 65718 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
3 65719 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
4 65720 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
5 65721 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
6 65722 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
7 65723 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
8 65724 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.
9 65725 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
10 65726 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
11 65727 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
12 65728 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
13 65729 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
14 65730 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
15 65731 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
16 65704 Gıdaların kimyasal özelliklerini bilir.
17 65705 Gıda endüstrisinde kullanılan alet ve ekipmanların özelliklerini bilir.
18 65706 Gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojisini bilir.
19 65711 Gıda katkı maddelerinin özelliklerini bilir.
20 65707 Gıdaların mikrobiyolojik özelliklerini bilir ve analizlerini yapar.
21 65717 Çevre ve insan sağlığını korumak için gerekli bilince sahip olur.
22 65708 Hijyen ve sanitasyon kurallarını bilir ve uygular.
23 65709 Gıdalarda temel işlemleri yapar.
24 65710 Kalite yönetim sistemlerini uygulamayı bilir.
25 65712 İletişim, araştırma ve bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirir.
26 65713 Mesleki alanda sosyal sorumluluk ve etik değerler bilincine sahip olur.
27 65714 Özel gıda ürünlerini işleme ve kontrol teknolojini bilir.
28 65715 Alkollü ve alkolsüz içecekler üretimindeki kontrol işlemlerini yapar.
29 65716 Bitkisel yağ üretim teknolojisi ve kontrol işlemlerini bilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2 5 2
2 4 4 2 5 3
3 4 4 2 5 3
4 4 3 2 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek