Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ101 Pazarlama İlkeleri 927001 1 1 6

Dersin Amacı

Öğrencinin, işletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz ederek, pazarlama anlayışı belirleyebilmesini, faaliyet gösterdiği sektör ve hedef pazarına göre pazarlama çevresini analiz edebilmesini, işletmenin kontrol edemeyeceği değişkenleri belirleyebilmesini, pazar bölümlerini değerlendirebilmesine, uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlayabilmesini, ürünün farklılaştırılmasına ve konumlandırılmasına, katkıda bulunabilmesini, ürün yaşam dönemlerini saptayarak satış artırıcı tedbirler alabilmesini, pazar yapısı, rekabet durumu ve işletme amaçlarına göre, fiyatın belirlenmesine ve yönetimine yardımcı olabilmesini, hedef pazara göre tutundurma karmasının oluşmasına yardımcı olabilmesini, pazarlama kanallarını belirleyebilmesini, kanal tasarımının yapılmasını ve en uygun kanal sisteminin seçimine katkı sağlayabilmesini amaçlamaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Seval BİLGİN

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yükselen,C.,Pazarlama,Detay Yayıncılık,Ankara,2008. Mucuk,İ.,Pazarlama İlkeleri,Türkmen Kitabevi,İstanbul,2007.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Pazarlama kavramının tanımı, pazarlama faaliyetlerinin etkilendiği çevresel şartların incelenmesi, pazarlama sürecinin elemanları olan pazarlama karmasının anlatılması, pazarlama fonksiyonunun uygulanmasındaki ilkeler.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 80 1
11 Soru-Yanıt 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 12 12
2 Final Sınavı 1 14 14
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 14 4 56
54 Ev Ödevi 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İşletmenin mevcut pazarlama anlayışını analiz etmek İşletme ve pazarın durumuna göre pazarlama anlayışını belirlemek Kontrol edilemeyen değişkenleri belirlemek PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
2 Kontrol edilebilen değişkenleri belirlemek Pazar bölümlerini değerlendirmek PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
3 Pazar bölümlerini değerlendirmek Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
4 Uygun bölümlerin hedef pazar olarak saptanmasına katkı sağlamak Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
5 Ürünün farklılaştırılmasına yardımcı olmak Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
6 Ürünün konumlandırılmasına yardımcı olmak Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
7 Ürünün yaşam dönemlerini saptayarak tedbirler alma Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
8 Fiyatın belirlenmesine yardımcı olmak Fiyatın uyarlanmasını sağlamak PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
9 Fiyatın uyarlanmasını sağlamak Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
10 Ara Sınav PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
11 Fiyat değiştirme stratejilerine önerilerde bulunmak PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
12 Pazarlama kanallarını belirlemek PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
13 Pazarlama kanallarının tasarımının yapılmasına katkı sağlamak PAZARLAMA İLKELERİ.pdf
14 Kanal sistemleri içinden en uygun olanının seçimine katkı sağlamak PAZARLAMA İLKELERİ.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1169692 İlgili birimlere pazarlama kanallarına ilişkin bilgi sağlamak.
2 1178063 Fiyatlama stratejilerinin oluşumuna katkı sağlamak.
3 1207381 Ürün kararlarına yardımcı olacak fikirler oluşturmak.
4 1170738 Pazarı bölümleyerek hedef pazarın seçimine katkıda bulunmak.
5 1204102 Pazarlama çevresini analiz etmek.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65732 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 65733 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 65734 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 65735 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 65736 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 65737 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 65738 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 65739 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 65740 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 65741 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 65742 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 65743 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 65744 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 2 5 2 5 3 3 2 1
2 3 1 2 3 3 1 2 2 1
3 1 1 4 5 3 1 1 1 1
4 2 4 3 1 4 2 2
5 2 4 4 3 1 3 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek