Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ113 Örgütsel Davranış 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders öğrenciye; bireysel davranışları inceleme ve değerlendirme, örgütsel davranışları inceleme ve değerlendirme yöntemleri öğretecektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Caner KORKMAZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güney, S., 2011, Örgütsel Davranış, Nobel Yayın, Ankara. Yılmazer, A., ve Eroğlu, C. 2013, Davranış Bilimleri ve Örgütsel Davranış, Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Davranış Bilimleri kavramı; Algılama Kavramı; Toplumsal yapı; Örgüt yapıları ve örgüt kültürü; Örgüt içinde birey; Olumsuzluk kaynakları; Güdüleme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
5 Derse Katılım 1 15 1
11 Soru-Yanıt 1 15 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 12 1 12
54 Ev Ödevi 1 10 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Davranış Bilimleri kavramı
2 Davranış Bilimleri kavramı
3 Yönetim , Yönetici ve Örgüt Kavramlarına Giriş
4 Kişilik
5 Öğrenme
6 Algılama
7 Tutum ve İşe İlişkin Tutumlar.
8 Grup ve Ekip.
9 İletişim.
10 Ara Sınav
11 Motivasyon
12 Güç, Politika ve Liderlik.
13 Çatışma ve Çatışma Yönetimi.
14 Stres ve Stres Yönetimi- Zaman Yönetimi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1175497 Bireysel davranışları inceler ve değerlendirir.
2 1239883 Kişilik,tutum kavramlarını açıklayabilir.
3 1239891 Yönetim, yönetici ve örgüt kavramlarını öğrenir.
4 1239892 Motivasyon,liderlik ve iletişim konularında uygulamalı çalışmalar yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65732 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 65733 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 65734 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 65735 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 65736 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 65737 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 65738 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 65739 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 65740 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 65741 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 65742 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 65743 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 65744 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 1 2 1
2 2 2 1 2
3 3 2 1 2 1
4 1 3 2 1 3 2 3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek