Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
PAZ160 Yönetimde Güncel Yaklaşımlar 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu dersin amacı yönetim kavramını ve yönetimde güncel yaklaşımları açıklamaktır. Bunun yanında yönetim kavramında sürdürülebilirlik, toplam kalite yönetimi gibi güncel yaklaşımların önemini anlatmaktır

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Hakan TOPALOĞLU

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Güncel Yönetim ve Organizasyon Yaklaşımları, Editörler:Adnan ÖZYILMAZ-Ferit ÖLÇER İşletme Yöneticiliği, Tamer KOÇEL Yönetim ve Organizasyon (Çağdaş Sistemler ve Yaklaşımlar), Nurullah GENÇ

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Yönetim düşüncesinin gelişimi, yenilik yönetimi, öğrenen örgütler, sürdürebilirlik gibi kavramlar açıklanarak yönetim ile ilgili öğrencilerde farkındalık yaratmak ve kariyerlerinde kullanacakları uygulamaları tanıtmayı amaçlamaktadır.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 12 2 24
10 Tartışma 1 4 4
17 Alan Çalışması 1 4 4
20 Rapor Hazırlama 1 4 4
22 Proje Hazırlama 1 4 4
29 Bireysel Çalışma 1 8 8
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 8 8
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12
34 Okuma 1 4 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Yönetim Düşüncesinin ve Uygulamalarının Gelişimi
2 Yönetim Düşüncesinin ve Uygulamalarının Gelişimi-II
3 Yenilik Yönetimi
4 Yenilik Yönetimi-II
5 Öğrenen Örgütler
6 Örgüt Yapısının Değişimine Yönelik Teknikler
7 Sanal Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonları ve Stratejik Ortaklıklar
8 Sanal Organizasyonlar, Şebeke Organizasyonları ve Stratejik Ortaklıklar-II
9 ara Sınav
10 Dengeli Ölçüm Kartı
11 Dengeli Ölçüm Kartı-II
12 Toplam Kalite Yönetimi
13 Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk
14 Sürdürülebilirlik ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk-II
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1267768 Yönetim kuramlarını açıklayabilecektir.
2 1267769 Yenilik kavramı ve türlerini açıklayabilecektir.
3 1267770 Birey, grup ve örgüt halinde öğrenmeyi açıklayabilecektir.
4 1267771 Sürdürülebilirlik kavramını tanımlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65732 Ekonomi, işletme yönetimi ve temel finans bilgilerini bilir ve pazarlama alanında uygular.
2 65733 İşletme yönetimi, işletme psikolojisi ve insan kaynakları yönetimini ve süreçlerini bilir.
3 65734 Temel hukuk, ticaret hukuku ve pazarlama mevzuatını bilir ve ulusal ve uluslararası pazarlamada uygular.
4 65735 Genel matematik, bilgisayar, istatistik bilir ve istatistiksel araştırma yöntemlerinde kullanır.
5 65736 Tüketici davranışlarını analiz edip, müşteri ile olan ilişkileri global ve yerel pazarlarda düzenler.
6 65737 Pazarlama iletişim teknikleri, halkla ilişkiler, yeni ürün ve marka bilgisine sahiptir ve pazarlama ilkeleri doğrultusunda kurum imajının oluşmasına destek sağlar.
7 65738 Pazarlama araştırma sürecini ve istatistiksel analiz yöntemlerini bilir ve araştırma sonuçlarını yorumlayıp, pazarlama stratejisinin geliştirilmesine yardımcı olur.
8 65739 Satış yönetimini, satış tekniklerini ve mağaza yönetimini bilir ve perakendecilik sektöründe uygulayabilir.
9 65740 Tedarik zinciri yönetimini bilir ve elektronik ortamda, ulusal ve uluslararası pazarlama alanında ve ithalat/ihracat işlemlerinde, pazarlamanın temel ilkelerine göre uygulayabilir.
10 65741 Pazarlama ve satış stratejilerini geliştirip, elektronik ortamda uygulayabilir.
11 65742 Perakendecilik sektöründe, ithalat ve ihracat işlemlerinde, mağaza içi ve mağaza dışı satış noktalarında mesleki İngilizce konuşabilir, anlayabilir ve gerekli yazışmaları yapabilir.
12 65743 Çevresel pazarlamanın ilkelerini bilir, çevresel pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine ve tüketici bilinci oluşturacak, reklam ve halkla ilişkiler kampanyaları çalışmalarına destek olur.
13 65744 Perakendecilik sektöründe, mağaza yönetimi, insan kaynakları yönetimi ve iş psikolojisi bilgilerine sahiptir ve uygulanmasına katkıda bulunur.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 2
2 3 4
3 4 5
4 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek