Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BIP122 C Programlama- 1 927003 1 2 2

Dersin Amacı

Bilgisayara giriş, program ve c dili, belirteç, değişken, atama komutları, sabitler, veri tipleri, tip değiştirme, seçim, döngü, yöntem, dizi, dizge ve karakterler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör.A.Doğukan Sarıyalçınkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Dersin amacı öğrencilerin temel programlama yöntemleri ve algoritmik problemler ile tanıştırılması; uygulama ve projeler yordamıyla temel programlama disiplinini kazanmasıdır

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Hesaplama prensipleri ve programlama dilleri
2 Temel programlama: C dilinde basit programlar yazma, karakter, kelime, Scanner sınıfı
3 Boolean veri tipi, seçim ifadeleri, program akışı
4 İç içe seçim ifadeleri, switch yapısı
5 Döngüler: while ve do-while döngüleri
6 Döngüler: for döngüsü, iç içe döngüler
7 Diziler
8 iki boyutlu diziler
9 Fonksiyonlar
10 Ara sınav
11 Hazır fonksiyonlar
12 Dosyalama işlemleri
13 kayıt işlemleri
14 Genel tekrar
15 Final sınavı
16 Final sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282406 Programlamanın temel yapılarını tanımak (veri tipleri, girdi/çıktı, döngüler, yöntemler, diziler)
2 1282407 C programlama dilini ve temel geliştirme ortamını kullanabilmek
3 1282408 Temel hesaplama problemleri için algoritma oluşturabilmek ve analiz edebilmek

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65574 Ofis ve paket programlarının kullanma becerisi
2 65575 Bir problemi analiz etme ve çözüm yolları sunma becerisi
3 65576 Programlama mantığını kavrama ve uygulama becerisi
4 65577 Farklı programlama dilleri öğrenme ve kullanma becerisi
5 65578 Temel teknoloji ve bilim kavramları hakkında yorum yapma becerisi
6 65579 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme becerisi
7 65580 Dijital ortamda görsel grafik öğeleri ile çalışma becerisi
8 65581 Bilgisayar donanımlarını tanıma ve kullanma becerisi
9 65582 Veri tabanı oluşturma ve yönetme becerisi
10 65583 Web sayfaları oluşturma ve yönetme becerisi
11 65584 Bilgisayar işletim sistemlerini tanıma becerisi
12 65585 Bilgisayar ağ sistemlerini tanıma ve kullanma becerisi
13 65586 Bilgisayarın temel çalışma prensibini kavrama becerisi
14 65587 Bilgisayar sistemlerinde kullanılan ticari uygulamaları kullanma becerisi
15 65588 Takım çalışması yapabilme becerisi
16 65589 Bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda veri toplama ve verilerin analizini yapabilmeyi öğrenir
17 65590 Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 1 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 2 3 5 5 2 1 1 1 1 1 1
3 1 3 5 5 1 1 1 1 1 1 1
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek