Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BIP208 Sistem Analizi ve Tasarımı 927001 2 4 5

Dersin Amacı

Öğrencinin okul dışında yaptığı araştırmalar ve bunların sunum ve raporlarını kapsar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

erhan cebeci

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

hazırlanan sunular

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

hazırlanan projenin sunulması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
24 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 3 1 3
24 Seminer 4 15 60

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ön çalışma ve araştırma KONU1.hafta.pptx
2 Ön çalışma ve araştırma KONU2.hafta.pptx
3 Sunum ve Değerlendirme KONU3.hafta.pptx
4 Sunum ve Değerlendirme KONU4.hafta.pptx
5 Sunum ve Değerlendirme KONU5.hafta.pptx
6 Sunum ve Değerlendirme KONU6.hafta.pptx
7 Sunum ve Değerlendirme KONU7.hafta.pptx
8 Sunum ve Değerlendirme
9 Sunum ve Değerlendirme
10 Arasınav
11 Sunum ve Değerlendirme
12 Sunum ve Değerlendirme
13 Sunum ve Değerlendirme
14 Sunum ve Değerlendirme
15 Yarıyıl sonu sınavları
16 Yarıyıl sonu sınavları

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
5717 1204274 Araştırma konusu ile ilgili detaylı araştırma yapabilme yeteneğini kazanır
31447 1123783 Topluluk önünde sunum yapma becerisisi gelişir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65574 Ofis ve paket programlarının kullanma becerisi
2 65575 Bir problemi analiz etme ve çözüm yolları sunma becerisi
3 65576 Programlama mantığını kavrama ve uygulama becerisi
4 65577 Farklı programlama dilleri öğrenme ve kullanma becerisi
5 65578 Temel teknoloji ve bilim kavramları hakkında yorum yapma becerisi
6 65579 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme becerisi
7 65580 Dijital ortamda görsel grafik öğeleri ile çalışma becerisi
8 65581 Bilgisayar donanımlarını tanıma ve kullanma becerisi
9 65582 Veri tabanı oluşturma ve yönetme becerisi
10 65583 Web sayfaları oluşturma ve yönetme becerisi
11 65584 Bilgisayar işletim sistemlerini tanıma becerisi
12 65585 Bilgisayar ağ sistemlerini tanıma ve kullanma becerisi
13 65586 Bilgisayarın temel çalışma prensibini kavrama becerisi
14 65587 Bilgisayar sistemlerinde kullanılan ticari uygulamaları kullanma becerisi
15 65588 Takım çalışması yapabilme becerisi
16 65589 Bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda veri toplama ve verilerin analizini yapabilmeyi öğrenir
17 65590 Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
5717 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
31447 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek