Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BIP230 Araştırma Yöntem Teknikleri 927003 2 4 2

Dersin Amacı

Öğrencinin araştırma sürecini tanıması, bu süreçte uygulanacak adımları ve neler yapılması gerektiğini bilmesi ve sonuçta araştırmasını genel kurallar çerçevesinde raporlandırması.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.gör. Ahmet Doğukan Sarıyalçınkaya

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Bilimsel araştırma nedir?Araştırma nasıl yapılır?Bilimsel araştırma basamakları nelerdir?

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
5 Derse Katılım 14 1 14
29 Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 10 10
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 12 12

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Dersin tanımı ve işleyiş sürecinin açıklanması. Araştırma yöntemleri üzerine tartışma 1.ppt
2 Bilimsel araştırma nicel ve nitel araştırma yöntemleri / araştırma yöntemleri çeşitliliği 2.ppt
3 Bilimsel araştırma süreci - araştırmanın planlanması 3.ppt
4 Araştırma soruları ve hipotezler 4.ppt
5 Literatür taraması 5.ppt
6 Nedensel çıkarsama ve içsel geçerlik 6.ppt
7 Örneklem üzerinde temel bilgi aktarımı/ 7.ppt
8 Örneklem ve geçerlik 8.ppt
9 Örneklem ve güvenilirlik 9.ppt
10 Ara sınav
11 Etik standartlar ve yasal sınırlamalar 10.ppt
12 Nicel Araştırmalar 11.ppt
13 Nitel Araştırmalar 12.ppt
14 Raporlaştırma ve yazım süreci 13.ppt
15 Final Sınavı
16 Final Sınavı

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282488 Bilimsel araştırma önerisi hazırlama sürecini deneyimler.
2 1282489 Çalışmalara uygun araştırma yöntem ve tekniklerini uygular.
3 1282490 Veri toplama tekniklerini öğrenir ve raporlaştırır.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65574 Ofis ve paket programlarının kullanma becerisi
2 65575 Bir problemi analiz etme ve çözüm yolları sunma becerisi
3 65576 Programlama mantığını kavrama ve uygulama becerisi
4 65577 Farklı programlama dilleri öğrenme ve kullanma becerisi
5 65578 Temel teknoloji ve bilim kavramları hakkında yorum yapma becerisi
6 65579 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme becerisi
7 65580 Dijital ortamda görsel grafik öğeleri ile çalışma becerisi
8 65581 Bilgisayar donanımlarını tanıma ve kullanma becerisi
9 65582 Veri tabanı oluşturma ve yönetme becerisi
10 65583 Web sayfaları oluşturma ve yönetme becerisi
11 65584 Bilgisayar işletim sistemlerini tanıma becerisi
12 65585 Bilgisayar ağ sistemlerini tanıma ve kullanma becerisi
13 65586 Bilgisayarın temel çalışma prensibini kavrama becerisi
14 65587 Bilgisayar sistemlerinde kullanılan ticari uygulamaları kullanma becerisi
15 65588 Takım çalışması yapabilme becerisi
16 65589 Bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda veri toplama ve verilerin analizini yapabilmeyi öğrenir
17 65590 Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 1 1 3 3 2 3 5 4
2 5 5 1 1 3 3 2 3 5 4
3 4 5 1 1 3 3 2 3 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek