Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
BIP232 Girişimcilik Uygulamaları ve İnovasyon 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Öğrencinin iş fikri için yaptığı araştırmalar ve bunların sunum ve raporlarını kapsar.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doktor Öğretim Üyesi Gonca Özdemir Tarı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

hazırlanan sunular

Dersin Sunulduğu Dil

İngilizce

Dersin İçeriği

hazırlanan iş fikrinin ve projenin sunulması

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 1 40 1
24 Seminer 1 40 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 2 2
5 Derse Katılım 14 4 56
8 Rehberli Problem Çözümü 10 1 10
24 Seminer 8 4 32

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ön çalışma ve araştırma http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
girişimcilik.pptx
2 Ön çalışma ve araştırma http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
3 Sunum ve Değerlendirme http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
4 Sunum ve Değerlendirme http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
5 Sunum ve Değerlendirme http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
6 Sunum ve Değerlendirme http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
7 Sunum ve Değerlendirme http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
8 Sunum ve Değerlendirme http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
9 Sunum ve Değerlendirme http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
10 Arasınav http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
11 Sunum ve Değerlendirme http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
12 Sunum ve Değerlendirme http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
13 Sunum ve Değerlendirme http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
14 Sunum ve Değerlendirme http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
15 Yarıyıl sonu sınavları http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/
16 Yarıyıl sonu sınavları http://girisimci.omu.edu.tr/wordpress/

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1292589 Araştırma konusu ile ilgili detaylı araştırma yapabilme yeteneğini kazanır
2 1292588 Topluluk önünde sunum yapma becerisisi gelişir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65574 Ofis ve paket programlarının kullanma becerisi
2 65575 Bir problemi analiz etme ve çözüm yolları sunma becerisi
3 65576 Programlama mantığını kavrama ve uygulama becerisi
4 65577 Farklı programlama dilleri öğrenme ve kullanma becerisi
5 65578 Temel teknoloji ve bilim kavramları hakkında yorum yapma becerisi
6 65579 Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve iletişim kurabilme becerisi
7 65580 Dijital ortamda görsel grafik öğeleri ile çalışma becerisi
8 65581 Bilgisayar donanımlarını tanıma ve kullanma becerisi
9 65582 Veri tabanı oluşturma ve yönetme becerisi
10 65583 Web sayfaları oluşturma ve yönetme becerisi
11 65584 Bilgisayar işletim sistemlerini tanıma becerisi
12 65585 Bilgisayar ağ sistemlerini tanıma ve kullanma becerisi
13 65586 Bilgisayarın temel çalışma prensibini kavrama becerisi
14 65587 Bilgisayar sistemlerinde kullanılan ticari uygulamaları kullanma becerisi
15 65588 Takım çalışması yapabilme becerisi
16 65589 Bilimsel araştırma ilkeleri doğrultusunda veri toplama ve verilerin analizini yapabilmeyi öğrenir
17 65590 Öğrencilerin sözlü ve yazılı iletişim yeteneklerini geliştirmek

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Öğrenme Çıktısı
1
2 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek