Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE131 Çocukta Fen Eğitimi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Çocukluk dönemde fen ve doğanın önemi ile temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri ve bu tekniklere göre uygulama becerisi kazandırabilmektir.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Akman, B., Uyanık Balat, G. ve Güler, T. (2010). Okul Öncesi Dönemde Fen Eğitimi. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Fen ve doğanın önemi, çocukluk dönemde temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini öğretme teknikleri, bu tekniklere göre etkinlik ve materyal hazırlama, uygulama, eğitim programlarında fen eğitimi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
6 Uygulama/Pratik 2 20 1
20 Rapor Hazırlama 1 10 1
21 Rapor Sunma 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 14 14
2 Final Sınavı 1 18 18
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 2 5 10
20 Rapor Hazırlama 1 5 5
21 Rapor Sunma 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Fen nedir? Fen eğitimi nedir?
2 Çocukluk döneminde fen eğitiminin amacı ve niteliği
3 Bilimsel süreç becerileri
4 Eğitim programlarında bilimsel süreç becerileri
5 Bilimsel süreç becerileri kazanımında öğretmenin ve ailenin rolü
6 Bilimsel süreç becerilerini geliştirici etkinlikler
7 Bilimsel süreç becerilerini geliştirici etkinlik hazırlama
8 Bilimsel süreç becerilerini geliştirici etkinlik uygulama
9 ARASINAV
10 Eğitim programlarında fen eğitimi
11 Çocuklukta fen eğitimi öğretim yöntemleri
12 Çocuklukta fen eğitimi öğretim yöntemleri
13 Fen ve doğa etkinlikleri hazırlama
14 Fen ve doğa etkinlikleri uygulama

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1485957 Fen ve doğanın önemini kavrayabilir.
2 1485958 Temel fen kavramlarını ve bilimsel düşünme becerilerini kavrayabilir.
3 1485959 Bilimsel düşünme becerileri ile fen etkinlikleri hazırlayıp uygulama yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 73338 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 73339 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 73340 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 73341 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 73342 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 73343 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 73344 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 73345 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 73346 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 73347 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 73348 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 3 4 4 4 5 4 5 4
2 3 3 4 4 5 4 5 5 5 4 5 4
3 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek