Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE135 Çocukta Beden Eğitimi 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Çocuk gelişiminde hareket eğitiminin önemi , sağlıklı yaşam için egzersiz, serbest zamanın değerlendirilmesinde fiziksel etkinliklerin rolü , bedensel etkinliklerle ilgili araç-gereç ve malzeme bilgisi ve kullanımı. Çeşitli yaş grubu çocukları için hareket ve beden eğitimi.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yalçın, Halil F. (1995). Beden Eğitimi Öğretmeni El Kitabı. Ankara. Hazar, M. (1996). Beden Eğitimi ve Sporda Oyunla Eğitim. Ankara. Aracı, H. (1998). Okullarda Beden Eğitimi. Ankara.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Gelişim, gelişim ilkeleri, gelişim özellikleri, fiziksel gelişim, motor gelişim, motor beceriler, temel ve karmaşık hareket becerileri, çeşitli yaş grubu çocuklar için egzersiz ve hareket özellikleri, hareket becerilerinin değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 20 1
6 Uygulama/Pratik 8 80 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 12 12
5 Derse Katılım 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 8 5 40

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin ve kaynakların tanıtımı
2 Gelişim, Gelişim ilkeleri, Gelişim özellikleri
3 Fiziksel gelişim, Motor gelişim
4 Motor beceriler
5 Temel hareket becerileri
6 Karmaşık hareket becerileri
7 Hareket becerilerinin uygulanması
8 Hareket becerilerinin geliştirilmesi
9 Ara Sınav
10 0-1 yaş çocuğa uygun egzersiz ve hareket özellikleri
11 2-3 yaş çocuğa uygun egzersiz ve hareket özellikleri
12 4-5 yaş çocuğa uygun egzersiz ve hareket özellikleri
13 6-7 yaş çocuğa uygun egzersiz ve hareket özellikleri
14 Hareket becerilerinin değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1264576 Çocuk eğitiminde hareket becerilerinin önemini kavrar.
2 1264577 Temel ve karmaşık hareket becerilerini uygular.
3 1264578 Temel ve karmaşık hareket becerilerinin ve egzersizlerin çocuklara nasıl kazandırılacağı konusunda bilgi sahibi olur.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5
2 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 4
3 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek