Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE115 Kişisel Gelişim 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye mesleki yeterliliklerini geliştirmek yeterliliği kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. AVŞAROĞLU, Selahattin, (Ed.), ''KİŞİSEL GELİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ'', Eğiten Kitap, Ankara, 2015. 2. DÖKMEN, Üstün, "Varolmak, Gelişmek, Uzlaşmak", Remzi Kitabevi, İst., 2009. 3. TARHAN, Nevzat, "Mutluluk Psikolojisi", Timaş Yayınları, İst., 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kişisel gelişimin önemi.Kişilik ve davranış kuramları..Kişisel gelişim paradigmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kişisel Gelişim Tanımı, Önemi, Özellikleri 1. HAFTA.pptx
2 Gelişimle İlgili Temel Kavramlar ve İlkeleri 2. HAFTA.pptx
3 Kişisel Gelişim Alanları 3. HAFTA.pptx
4 Kişisel Gelişim ve Bilişsel Gelişim 4. HAFTA.pptx
5 Kişisel Gelişim ve Dil Gelişimi 5. HAFTA.pptx
6 Değerler Eğitimi ve İnsan İlişkileri 6. HAFTA.pptx
7 Değerler Eğitiminde Ailenin Rolü 7. HAFTA.pptx
8 Duygusal Gelişim ve İnsan İlişkileri 8. HAFTA.pptx
9 Ara sınav
10 Duygusal Gelişim Özellikleri 10. HAFTA.pptx
11 Dönemlere Göre Duygusal Gelişim 11. HAFTA.pptx
12 Duygusal Zeka ve İnsan İlişkileri 12. HAFTA.pptx
13 Duygusal Zeka ve Akademik Başarı 13. HAFTA.pptx
14 Güvengenlik ve İnsan İlişkileri 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1129360 Kişisel yeterliliklerini farketmek ve geliştirmek
2 1144876 Mesleki yeterliliklerini geliştirmek
3 1149601 Öz kaynaklarını ve gizil gücünü etkili ve verimli şekilde kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 5 3
2 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5
3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek