Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE115 Kişisel Gelişim 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye mesleki yeterliliklerini geliştirmek yeterliliği kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. AVŞAROĞLU, Selahattin, (Ed.), ''KİŞİSEL GELİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ'', Eğiten Kitap, Ankara, 2015. 2. DÖKMEN, Üstün, "Varolmak, Gelişmek, Uzlaşmak", Remzi Kitabevi, İst., 2009. 3. TARHAN, Nevzat, "Mutluluk Psikolojisi", Timaş Yayınları, İst., 2011.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

Kişisel gelişimin önemi.Kişilik ve davranış kuramları..Kişisel gelişim paradigmaları.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 60 1
22 Proje Hazırlama 1 20 1
24 Seminer 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 5 5
5 Derse Katılım 14 2 28
8 Rehberli Problem Çözümü 14 1 14

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kişisel Gelişim Tanımı, Önemi, Özellikleri 1. HAFTA.pptx
KİŞİSEL GELİŞİM 1. ASENKRON DERS KAYDI.mp4
2 Gelişimle İlgili Temel Kavramlar ve İlkeleri 2. HAFTA.pptx
KİŞİSEL GELİŞİM DERSİ 2. ASENKRON DERS KAYDI .mp4
3 Kişisel Gelişim Alanları 3. HAFTA.pptx
KİŞİSEL GELİŞİM DERSİ 3. ASENKRON DERS KAYDI .mp4
4 Kişisel Gelişim ve Bilişsel Gelişim 4. HAFTA.pptx
KİŞİSEL GELİŞİM 4. ASENKRON DERS KAYDI .mp4
5 Kişisel Gelişim ve Dil Gelişimi 5. HAFTA.pptx
KİŞİSEL GELİŞİM 5. ASENKRON DERS KAYDI (1).mp4
6 Değerler Eğitimi ve İnsan İlişkileri KİŞİSEL GELİŞİM 6. ASENKRON DERS KAYDI.mp4
6. HAFTA.pptx
7 Değerler Eğitiminde Ailenin Rolü 7. HAFTA.pptx
KİŞİSEL GELİŞİM 7. ASENKRON DERS KAYDI.mp4
8 Duygusal Gelişim ve İnsan İlişkileri 8. HAFTA.pptx
KİŞİSEL GELİŞİM 8. ASENKRON DERS KAYDI.mp4
9 Ara sınav
10 Duygusal Gelişim Özellikleri 10. HAFTA.pptx
11 Dönemlere Göre Duygusal Gelişim 11. HAFTA.pptx
12 Duygusal Zeka ve İnsan İlişkileri 12. HAFTA.pptx
13 Duygusal Zeka ve Akademik Başarı 13. HAFTA.pptx
14 Güvengenlik ve İnsan İlişkileri 14. HAFTA.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1358973 Kişisel yeterliliklerini farketmek ve geliştirmek
2 1374282 Mesleki yeterliliklerini geliştirmek
3 1378845 Öz kaynaklarını ve gizil gücünü etkili ve verimli şekilde kullanmak

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 5 3 3 4 3 4 5 3 5
2 4 3 4 5 4 3 4 5 4 5 4 5 5
3 4 4 4 5 4 5 4 5 4 5 3 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek