Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE117 İletişim 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye iletişimin ne olduğu, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan iletişim türleri ve özellikleri, bu iletişim türlerini kullanma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- VURAL, İ., "İLETİŞİM", Pegem Yayınevi 2- Tutar, H., Yılmaz, M. K., "Genel İletisim" Nobel Yayıncılık. 3- Mısırlı, İ., "Genel İletisim" Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1- İletişim, 2- Sözlü İletişim 3- Sözsüz İletişim 4- Yazılı İletişim 5- Biçimsel İletişim 6-Biçimsel Olmayan İletişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 12 2 24
22 Proje Hazırlama 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletisimin Tanımı, Onemi, Sureci, Kolaylastıran Etkenleri Etkili İletişim.pdf
2 Konusmayı Olusturan Etmenler 2.hafta.pptx
3 Dinleme Nedir, Dinleme Becerileri Nelerdir DİNLEME VE DİNLEME BECERİLERİ.pptx
4 Dinlemenin Yararları DİNLEMENİN YARARLARI İÖ..pptm
5 İletisimde Kisisel ve Psikolojik Engeller İLETİŞİMDE KİŞİSEL VE PSİKOLOJİK ENGELLER.pptx
6 Savunucu İletisim SAVUNUCU İLETİŞİM.pptx
7 Sozlu ve Sozsuz İletisim Etkili İletişim.pdf
8 NLP ve İletisim NLP VE İLETİŞİM.pptx
9 Arasınav
10 Ben Dili ve Sen Dili BEN DİLİ SEN DİLİ.pptx
11 Beden Dili, Onemi, Bilesenleri BEDEN DİLİ.pptx
12 Empati Kurma ve Etkin Dinleme Etkili İletişim.pdf
13 Bir Konusmacıda Bulunması Gereken Nitelikler Etkili İletişim.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1121678 İletişim tanımını yapar, iletişim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1139724 Sözlü iletişimi tanımlar, sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeleri ifade eder.
3 1236721 Sözsüz iletişimi tanımlar, sözsüz iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeleri ifade eder.
4 1236722 Yazılı iletişimi tanımlar, yazılı iletişim araçlarının ne olduğunu ve özelliklerini, yazılı iletişim araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken özellikleri ifade eder.
5 1236723 Biçimsel iletişimi tanımlar, biçimsel iletişim türlerini, özelliklerini ifade eder.
6 1236724 Biçimsel olmayan İletişimi tanımlar, biçimsel olmayan iletişim türlerini, özelliklerini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 4
2 2 2 4
3 3 2 4
4 3 2 4
5 3 2 4
6 3 2 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek