Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE117 İletişim 927003 1 1 3

Dersin Amacı

Bu ders ile öğrenciye iletişimin ne olduğu, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan iletişim türleri ve özellikleri, bu iletişim türlerini kullanma yeterlilikleri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- VURAL, İ., "İLETİŞİM", Pegem Yayınevi 2- Tutar, H., Yılmaz, M. K., "Genel İletisim" Nobel Yayıncılık. 3- Mısırlı, İ., "Genel İletisim" Detay Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1- İletişim, 2- Sözlü İletişim 3- Sözsüz İletişim 4- Yazılı İletişim 5- Biçimsel İletişim 6-Biçimsel Olmayan İletişim

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 12 2 24
22 Proje Hazırlama 5 5 25
29 Bireysel Çalışma 4 5 20
54 Ev Ödevi 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 İletisimin Tanımı, Onemi, Sureci, Kolaylastıran Etkenleri İLETİŞİM 1. ASENKRON DERS KAYDI.mp4
Etkili İletişim.pdf
2 Konusmayı Olusturan Etmenler 2.hafta.pptx
İLETİŞİM DERSİ 2. ASENKRON DERS KAYDI .mp4
3 Dinleme Nedir, Dinleme Becerileri Nelerdir DİNLEME VE DİNLEME BECERİLERİ.pptx
İLETİŞİM DERSİ 3. ASENKRON DERS KAYDI .mp4
4 Dinlemenin Yararları DİNLEMENİN YARARLARI İÖ..pptm
İLETİŞİM 4. ASENKRON DERS KAYDI .mp4
5 İletisimde Kisisel ve Psikolojik Engeller İLETİŞİMDE KİŞİSEL VE PSİKOLOJİK ENGELLER.pptx
İLETİŞİM 5. ASENKRON DERS KAYDI (1).mp4
6 Savunucu İletisim SAVUNUCU İLETİŞİM.pptx
İLETİŞİM 6. ASENKRON DERS KAYDI.mp4
7 Sozlu ve Sozsuz İletisim Etkili İletişim.pdf
İLETİŞİM 7. ASENKRON DERS KAYDI.mp4
8 NLP ve İletisim NLP VE İLETİŞİM.pptx
İLETİŞİM 8. ASENKRON DERS KAYDI.mp4
9 Arasınav
10 Ben Dili ve Sen Dili BEN DİLİ SEN DİLİ.pptx
11 Beden Dili, Onemi, Bilesenleri BEDEN DİLİ.pptx
12 Empati Kurma ve Etkin Dinleme Etkili İletişim.pdf
13 Bir Konusmacıda Bulunması Gereken Nitelikler Etkili İletişim.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1351372 İletişim tanımını yapar, iletişim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1369221 Sözlü iletişimi tanımlar, sözlü iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeleri ifade eder.
3 1461120 Sözsüz iletişimi tanımlar, sözsüz iletişimde dikkat edilmesi gereken ilkeleri ifade eder.
4 1461121 Yazılı iletişimi tanımlar, yazılı iletişim araçlarının ne olduğunu ve özelliklerini, yazılı iletişim araçlarını kullanırken dikkat edilmesi gereken özellikleri ifade eder.
5 1461122 Biçimsel iletişimi tanımlar, biçimsel iletişim türlerini, özelliklerini ifade eder.
6 1461123 Biçimsel olmayan İletişimi tanımlar, biçimsel olmayan iletişim türlerini, özelliklerini ifade eder.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 4 5
2 2 2 4 5
3 3 2 4 5
4 3 2 4 5
5 3 2 4 5
6 3 2 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek