Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE102 Özel Eğitim-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, özel gereksinimi olan çocukları, özeliklerini ve bu çocukların almaları gereken özel eğitim hizmetleri ile ilgili genel bilgi ve becerileri öğrenmiş olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Grv. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ATAMAN, A.(Ed.) (2009), "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş" Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 7.Baskı Ankara ERİPEK. S. (2007) "Özel Egitim". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi "AÖF Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı". DİKEN, H., İ. (Ed.) (2008). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1- Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar 2- Öğrenme güçlüğü olan çocuklar 3- Duygu davranış bozukluğu olan çocuklar 4- Otistik bozukluğu olan çocuklar 5- Çoklu yetersizliği olan çocuklar 6- Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
16 Alan Gezisi 1 6 6
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 10. ÜNİTE -Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
2 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 10. ÜNİTE -Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
3 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR 11. ÜNİTE Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler.ppt
4 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR 11. ÜNİTE Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler.ppt
5 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR 11. ÜNİTE Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler.ppt
6 DUYGU VE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 12. ÜNİTE-Duygu Davreniş Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
7 DUYGU VE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 12. ÜNİTE-Duygu Davreniş Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
8 OTİSTİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 13. ÜNİTE Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Gösteren Öğrenciler.ppt
9 OTİSTİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 13. ÜNİTE Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Gösteren Öğrenciler.ppt
10 ARA SINAV
11 ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR 14. ÜNİTE Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler.ppt
12 ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR 14. ÜNİTE Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler.ppt
13 ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR 15. ÜNİTE Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi.pptx
14 ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR 15. ÜNİTE Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1146409 Dil ve konuşma bozukluğu ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
2 1126821 Öğrenme yetersizliği ya da özgül öğrenme güçlüğü ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
3 1159898 Duygu davranış bozukluğu ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
4 1143738 Otizm ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
5 1209919 Çoklu yetersizliği olan çocuklar ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
6 1236682 Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 2
2 3 3 3 4 2
3 3 3 3 4 2
4 3 3 3 4 2
5 3 3 3 4 2
6 3 3 3 4 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek