Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE102 Özel Eğitim-II 927001 1 2 4

Dersin Amacı

Bu dersin sonunda öğrenciler, özel gereksinimi olan çocukları, özeliklerini ve bu çocukların almaları gereken özel eğitim hizmetleri ile ilgili genel bilgi ve becerileri öğrenmiş olacaklardır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Grv. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

-

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

BAYKOÇ DÖNMEZ, N.,.(Ed.) (207), "Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime" Eğiten Kitap, 4.Baskı Ankara ERİPEK. S. (2007) "Özel Egitim". Eskişehir: Anadolu Üniversitesi "AÖF Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı". DİKEN, H., İ. (Ed.) (2008). Özel Eğitime Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Ankara: Pegem Akademi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Dersin İçeriği

1- Fiziksel yetersizliği ve süreğen hastalığı olan çocuklar 2- Dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar 3- Öğrenme güçlüğü olan çocuklar 4- Duygu davranış bozukluğu olan çocuklar 5- Otistik bozukluğu olan çocuklar 6- Çoklu yetersizliği olan çocuklar 7- Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 1 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 1 60
1 Ara Sınav 1 70 1
4 Quiz 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 3 3
2 Final Sınavı 1 3 3
5 Derse Katılım 13 3 39
16 Alan Gezisi 1 6 6
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 1 1
28 Makale Kritik Etme 4 3 12
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 15 15
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 15 15
54 Ev Ödevi 1 2 2

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ VE SÜREĞEN HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR 10. ÜNİTE -Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
2 FİZİKSEL YETERSİZLİĞİ VE SÜREĞEN HASTALIĞI OLAN ÇOCUKLAR 10. ÜNİTE -Dil ve Konuşma Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
3 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 11. ÜNİTE Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler.ppt
4 DİL VE KONUŞMA BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 11. ÜNİTE Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler.ppt
5 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR 11. ÜNİTE Öğrenme Güçlüğü Olan Öğrenciler.ppt
6 ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN ÇOCUKLAR 12. ÜNİTE-Duygu Davreniş Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
7 DUYGU VE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 12. ÜNİTE-Duygu Davreniş Bozukluğu Olan Öğrenciler.pptx
8 DUYGU VE DAVRANIŞ BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 13. ÜNİTE Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Gösteren Öğrenciler.ppt
9 ARA SINAV 13. ÜNİTE Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Gösteren Öğrenciler.ppt
10 OTİSTİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR
11 OTİSTİK BOZUKLUĞU OLAN ÇOCUKLAR 14. ÜNİTE Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler.ppt
12 ÇOKLU YETERSİZLİĞİ OLAN ÇOCUKLAR 14. ÜNİTE Çoklu Yetersizliği Olan Öğrenciler.ppt
13 ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR 15. ÜNİTE Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi.pptx
14 ÜSTÜN ZEKALI VE ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLAR 15. ÜNİTE Üstün Zekalı Öğrencilerin Eğitimi.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1571737 Fiziksel yetersizliği ve süreğen hastalığı olmak ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur.
2 1375768 Dil ve konuşma bozukluğu ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
3 1356465 Öğrenme yetersizliği ya da özgül öğrenme güçlüğü ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
4 1388645 Duygu davranış bozukluğu ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
5 1373164 Otizm ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
6 1435885 Çoklu yetersizliği olan çocuklar ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur
7 1461081 Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocuklar ne demek, sınıflandırılması, nedenleri, yaygınlık oranları, bu çocukların eğitim ortamları ve eğitimleri konularında bilgi sahibi olur

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 4 2 5
2 3 3 3 4 2 5
3 3 3 3 4 2 5
4 3 3 3 4 2 5
5 3 3 3 4 2 5
6 3 3 3 4 2 5
7 3 3 3 4 2 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek