Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE130 Çocukta Zeka Oyunları 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Zeka geliştirici çeşitli oyunlar aracılığıyla çocukların zekasını desteklemeyi geliştirebilmek.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yürekli, S. (2013). Zeka Oyunları Çalışma Kitabı. Akıl Oyunları Kitaplığı. Karaduman, Ö. (2013). Mantalite Zeka Oyunları. Arı Sanat Yayınevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Oyunun tanımı, önemi, niteliği, ilkeleri, türleri ve oyun kuramları, oyunların çocuk gelişimindeki yeri ve önemi, çocuğun zeka gelişimi, zeka geliştiren oyunlar, zeka geliştiren çeşitli oyunların öğretimi, zeka geliştiren çeşitli oyunların planlanması, zeka geliştiren çeşitli oyunların uygulanması, zeka geliştiren çeşitli oyunların değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
40 Proje Hazırlama 1 30 1
41 Proje Sunma 1 40 1
43 Proje Tasarımı/Yönetimi 1 30 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
5 Derse Katılım 13 1 13
6 Uygulama/Pratik 8 1 8
22 Proje Hazırlama 1 5 5
23 Proje Sunma 1 5 5
25 Proje Tasarımı /Yönetimi 1 5 5
29 Bireysel Çalışma 8 3 24
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Oyunun tanımı ve önemi
2 Oyunun niteliği ve ilkeleri
3 Oyun türleri ve oyun kuramları
4 Oyunların çocuk gelişimindeki yeri ve önemi
5 Çocuğun zeka gelişimi
6 Zeka geliştiren oyunlar
7 Zeka geliştiren çeşitli oyunların öğretimi
8 Zeka geliştiren çeşitli oyunların öğretimi
9 Ara sınav
10 Zeka geliştiren çeşitli oyunların planlanması
11 Zeka geliştiren çeşitli oyunların planlanması
12 Zeka geliştiren çeşitli oyunların uygulanması
13 Zeka geliştiren çeşitli oyunların uygulanması
14 Zeka geliştiren çeşitli oyunların değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279866 Çocuğun zeka gelişimini bilir.
2 1279867 Çocuğun zeka gelişimini destekleyecek oyunları bilir ve uygular.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 4 4
2 5 5 5 3 4 3 4 4 4 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek