Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE134 Sanat Etkinliklerini İzleme 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Çocukluk döneminde sanatın gelişimi ve değerlendirmesini yapabilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ulutaş, İ. ; Kılınç, F. E. ve Durualp, E. (2014). Çocuklarda Sanat ve Yaratıcılığın Gelişimi. Nobel Akademik Yayıncılık. Çakmak, A. ve Geçmiş, H. H. (2013). Çocukta Sanat ve Yaratıcılık. Vize Yayıncılık.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Sanat kavramı, sanat dalları, çocukluk döneminde sanat, çocukluk döneminde sanatın gelişimi, çocukluk döneminde yaş gruplarına göre sanat etkinlikleri, yaş gruplarına göre sanat etkinliklerinin değerlendirilmesi, çocuk resimleri, çocukluk döneminde resim gelişimi, çocuk resimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 3 60 1
38 Rapor Hazırlama 5 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
6 Uygulama/Pratik 3 5 15
20 Rapor Hazırlama 5 10 50

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Sanat kavramı
2 Sanat dalları
3 Çocukluk döneminde sanat
4 Çocukluk döneminde sanatın gelişimi
5 Çocukluk döneminde yaş gruplarına göre sanat etkinlikleri
6 Yaş gruplarına göre sanat etkinliklerinin değerlendirilmesi
7 Yaş gruplarına göre sanat etkinliklerinin değerlendirilmesi
8 Yaş gruplarına göre sanat etkinliklerinin değerlendirilmesi
9 Ara sınav
10 Çocuk resimleri
11 Çocukluk döneminde resim gelişimi
12 Çocuk resimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
13 Çocuk resimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi
14 Çocuk resimlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1279887 Çocukluk döneminde sanatın gelişimini bilir.
2 1279888 Çocukluk döneminde sanatın gelişimini takip eder ve değerlendirir.
3 1279889 Çocuk resimlerini değerlendirir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 5 4 5 4 3 4 3
2 5 4 4 4 4 5 5 5 4 3 4 3
3 3 3 3 4 5 4 5 5 3 4 3 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek