Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE114 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yusuf Alperen ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersi veren öğretim elemanının ders notları veya çeşitli kaynak kitapları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 9 9
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24
23 Proje Sunma 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilişim Teknolojilerine ait temel kavramların tanıtılması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenleri, işletim sisteminin amaçları. 1.HAFTA.pptx
2 İşletim sisteminin kullanımı ve ayarlarının temel düzeyde gerçekleştirilmesi 2.HAFTA.pptx
3 İnternet teknolojisi ve kavramları 3.HAFTA.pptx
4 Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi 4.HAFTA.pptx
5 Kelime işlemci araç çubukları ve komutları 5.HAFTA.pptx
6 Kelime işlemci araç çubukları ve komutları 6.HAFTA.pptx
7 Kelime işlemci araç çubukları ve komutları 7.HAFTA.pptx
8 Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı 8.HAFTA.ppt
9 ARASINAV
10 Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı 9.HAFTA.ppt
11 Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı 10.HAFTA.pdf
12 Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı 11.HAFTA.pptx
13 Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı 12.NOT.pptx
14 Bir sunu yazılımının tanıtımı ve kullanımı 12.NOT.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1190206 Alanına uygun internet teknolojilerini kullanabilme
2 1198498 Kelime işlemci yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme
3 1177519 Elektronik tablolama yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme
4 1208580 Sunu yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5
2 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4
3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5
4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek