Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE114 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 927003 1 2 3

Dersin Amacı

Bu derste bilişim olanaklarını kullanarak kendini geliştirmek ile ilgili yeterliklerin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yusuf Alperen ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Dersi veren öğretim elemanının ders notları veya çeşitli kaynak kitapları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

İnternet ve internet tarayıcısı, elektronik posta yönetimi, haber grupları / forumlar, web tabanlı öğrenme, kişisel web sitesi hazırlama, elektronik ticaret, kelime işlemci programında özgeçmiş internet ve kariyer, iş görüşmesine hazırlık, işlem tablosu formüller ve fonksiyonlar, grafikler, sunu hazırlama, tanıtıcı materyal hazırlama.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 8 8
2 Final Sınavı 1 9 9
8 Rehberli Problem Çözümü 12 2 24
23 Proje Sunma 5 3 15
29 Bireysel Çalışma 5 2 10
54 Ev Ödevi 5 2 10

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Bilişim Teknolojilerine ait temel kavramların tanıtılması, bir bilgisayar sistemindeki temel donanım ve yazılım bileşenleri, işletim sisteminin amaçları. 1.hafta.pptx
2 İşletim sisteminin kullanımı ve ayarlarının temel düzeyde gerçekleştirilmesi 2.hafta.pptx
3 İnternet teknolojisi ve kavramları 3.hafta.pptx
4 Bir kelime işlemci programının tanıtılması ve kullanımı hakkında temel bilgilerin verilmesi 4.hafta.pptx
5 Kelime işlemci araç çubukları ve komutları 5.hafta.pptx
6 Kelime işlemci araç çubukları ve komutları 6.hafta.pptx
7 Kelime işlemci araç çubukları ve komutları 7.hafta.pptx
8 Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı 8.hafta.pptx
9 ARASINAV
10 Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı 10.hafta.pptx
11 Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı 11.hafta.pptx
12 Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı 12.hafta.pptx
13 Bir elektronik tablolama yazılımının tanıtılması ve kullanımı 13-14. hafta.pptx
14 Bir sunu yazılımının tanıtımı ve kullanımı 13-14. hafta.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1417254 Alanına uygun internet teknolojilerini kullanabilme
2 1425104 Kelime işlemci yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme
3 1405310 Elektronik tablolama yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme
4 1434610 Sunu yazılımını, alanına uygun ve yeterli düzeyde kullanabilme

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 5 5
2 5 5 4 4 3 4 3 4 4 4 5 4 5
3 3 4 4 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5
4 5 5 5 5 5 5 4 4 3 5 5 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek