Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE235 Kaynaştırma Eğitimi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Kaynaştırmanın tanımını yapar. Kaynaştırma uygulamalarını tanımlar. Kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenleri, kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerini, öğretimsel uyarlamaları ve destek özel eğitim hizmetleri betimler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Batu, E., Sema ve Kırcaali-İftar Gönül. Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık, 2005 SUCUOĞLU, B., BAKKALOĞLU, H., «Okul Öncesİnde Kaynaştırma:» Ankara, KÖK Yayıncılık, 2013

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Kaynaştırmanın tanımı ve modelleri başarılı kaynaştırma 2- Özel gereksinimli çocuklar, kaynaştırma uygulamalarında öğretmen tutumları 3- Kaynaştırma uygulamalarında değerlendirme ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) 4- Öğretimin bireyselleştirilmesi 5- Etkili sınıf yönetimi, problem davranışlarla başa çıkma 6- Doğal öğretim stratejileri 7- Kaynaştırma uygulamalarına aile katılımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynaştırmanın tanımı ve modelleri başarılı kaynaştırma Kaynaştırmanın Tanımı, Modelleri Ve Başarılı Kaynaştırma uzun sunu.pptx
Kaynaştırmanın Tanımı, Modelleri Ve Başarılı Kaynaştırma.mp4
2 Özel gereksinimli çocuklar, kaynaştırma uygulamalarında öğretmen tutumları Özel Gereksinimli Çocuklar, Kaynaştırma Uygulamalarında Öğretmen Tutumları.mp4
Özel gereksinimli çocuklar, kaynaştırma uygulamalarında öğretmen tutumları.pptx
3 Kaynaştırma uygulamalarında değerlendirme Okul Öncesinde Performans Değerlendirme.pptx
Kaynaştırma Eğitimi (Okul Öncesinde Performana Değerlendirme.mp4
4 Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları (BEP) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planlanı Hazırlanma.pptx
Kaynaştırma Eğitimi (BEP Hazırlama).mp4
5 Öğretimin Bireyselleştirilmesi (Sınıfın fiziksel Ortamının Düzenlenmesi) Öğretimin Bireyselleştirilmesi (Sınıfın fiziksel ortamının düzenlenmesi).pptx
Kaynaştırma Eğitimi (Öğrt. Birey. Sınıfın Fiziksek Ortamının Düzenlenmesi).mp4
6 Öğretimin Bireyselleştirilmesi (Sınıfın İşleyişinin düzenlenmesi) Kaynaştırma Eğitimi Öğretimin Bireysellştirilmesi Sınıf İşleyişinin Düzenlenmesi.mp4
Öğretimin Bireyselleştirilmesi (Sınıfın İşleyişinin düzenlenmesi).pptx
7 Öğretimin Bireyselleştirilmesi (Programda Yapılabilecek Düzenlemeler ve Etkili Öğretim Modelleri) Öğretimin Bireyselleştirilmesi (Programda Yapılabilecek Düzenlemeler ve Etkili Öğretim Modelleri).pptx
Öğreimin Bireyselleştirilmesi Programda Yapılabilecek Uyarlamalar ve Etkili Öğreteim Modelleri.mp4
8 Etkili sınıf yönetimi Etkili Sınıf Yönetimi.pptx
Kaynaştırma Eğitimi Etkili Sınıf Yönetimi.mp4
9 Ara Sınav
10 Problem davranışlarla başa çıkma Problem Davranışların Kontrol Edilmesi.pptx
11 Doğal öğretim Doğal Öğretim.pptx
12 Dil ve konuşma becerileri Dil ve Konuşma Becerileri.pptx
13 Aile Katılımı Aile Katılımı.pptx
14 Uyarlama planı geliştirme Bireysel Uyarlama Planı Hazırlama Ve Uygulama.pptx
15 Uygulama plan geliştirme Bireysel Uyarlama Planı Hazırlama Ve Uygulama.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488182 Özel eğitimde kaynaştırma uygulamaları ile kaynaştırma uygulamalarının başarılı olabilmesi için gerekli olan destek özel eğitim hizmetlerinden kaynak oda eğitimi, sınıf-içi yardım, işbirlikçi öğretim, özel eğitim danışmanlığını betimler ve diğer ek hizmetleri ifade eder.
2 1488183 Kaynaştırma uygulamasının başarılı olabilmesi için öğretimin içeriğinde, sunumunda ve çıktısında yapılabilecek öğretimsel uyarlamaların neler olabileceğini ifade eder.
3 1488184 Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında öğretmenlerle,normal öğrencilerle kaynaştırma öğrencileri ile yapılabilecek çalışmaları ifade eder. Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında okul yönetiminin yapabilecekleri kaynaştırma öğrencilerinin ve normal öğrencilerinin aileleri hazırlanmalarında yapılabilecekleri tanımlar, fiziksel ortamda yapılacak düzenlemeleri ifade eder.
4 1488185 Özel gereksinimli öğrencinin normal sınıf öğretmeni tarafından fark edilmesi ve yönlendirilmesi sürecine yönelik öğretmenin gerçekleştireceği çalışmaları, ekip çalışmasıyla yürütülecek çalışmaları, ülkemizdeki ekip çalışmalarının nasıl gerçekleştiğini, etkinlikler modelini açıklar.
5 1488186 Bireysel uyarlama planı hazırlama ve uygulama sürecini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 3 4 5
2 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4 5
3 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4 5 5
4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5
5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek