Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE235 Kaynaştırma Eğitimi 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Kaynaştırmanın tanımını yapar. Kaynaştırma uygulamalarını tanımlar. Kaynaştırmayı başarıya ulaştıran etmenleri, kaynaştırmaya hazırlık etkinliklerini, öğretimsel uyarlamaları ve destek özel eğitim hizmetleri betimler.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

SUCUOĞLU, B., BAKKALOĞLU, H., «Okul Öncesİnde Kaynaştırma:» Ankara, KÖK Yayıncılık, 2013 Batu, E., Sema ve Kırcaali-İftar Gönül. Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık, 2005

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

1- Kaynaştırmanın tanımı ve modelleri 2- Özel gereksinimli çocuklar ve eğitimleri 3- Kaynaştırma uygulamalarında öğretmenlerin, akranların, kaynaştırma öğrencilerinin, okul yönetiminin kaynaştırma ve normal çocuk ailelerinin etkileri. Başarılı kaynaştırma için bu kişi ve gruplarla yapılabilecek çalışmalar. 4- Fiziksel ortamın kaynaştırma öğrencilerine uygun hale getirilmesi 5- Kaynaştırma uygulamalarında öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretimsel düzenlemeler. 6- Etkili sınıf yönetimi, problem davranışlarla başa çıkma 7- Etkili öğretim modelleri 8- Doğal öğretim stratejileri 9- Kaynaştırma uygulamalarına aile katılımı

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
28 Makale Kritik Etme 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 7 7
5 Derse Katılım 13 3 39
31 Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma 14 1 14
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 4 4
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Kaynaştırmanın tanımı, kaynaştırma modelleri 1. Bölüm Okul Öncesinde Kaynaştırma.pptx
2 Özel gereksinimli çocuklar 1. Bölüm Okul Öncesinde Kaynaştırma.pptx
3 Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında, öğretmenlerin, normal öğrencilerin, kaynaştırma öğrencilerinin rolü ve hazırlanmaları. 1. Bölüm Okul Öncesinde Kaynaştırma.pptx
4 Kaynaştırmanın başarılı olmasında okul yönetiminin, kaynaştırma öğrencilerinin ve normal öğrencilerinin ailelerinin etkiler 1. Bölüm Okul Öncesinde Kaynaştırma.pptx
5 Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında fiziksel ortamın düzenlenmesi 1. Bölüm Okul Öncesinde Kaynaştırma.pptx
6 Okul öncesinde performans değerlendirme ve bireyselleştirilmiş eğitim planlarının hazırlanması 2.Bölüm Okul Öncesinde Performans Değerlendirme ve BEP Hazırlanma.pptx
7 Okul öncesinde öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretimsel uyarlamalar 3. Bölüm Okul Önceinde Öğretimin Bireyselleştirilmesi ve Öğretimsel Uyarlamalar.pptx
8 Okul öncesinde öğretimin bireyselleştirilmesi ve öğretimsel uyarlamalar 3. Bölüm Okul Önceinde Öğretimin Bireyselleştirilmesi ve Öğretimsel Uyarlamalar.pptx
9 Ara Sınav
10 Etkili sınıf yönetimi, problem davranışları tanılama, nedenlerini anlama, problem davranışları ile baş etme 4. Bölüm Etkili Sınıf Yönetimi.pptx
11 Etkili sınıf yönetimi, problem davranışları tanılama, nedenlerini anlama, problem davranışları ile baş etme 4. Bölüm Etkili Sınıf Yönetimi.pptx
12 Doğal öğretim 5. Bölüm Doğal Öğretim.pptx
13 Dil ve konuşma becerileri 6 Bölüm Dil ve Konuşma Becerileri.pptx
14 Aile Katılımı 7 Bölüm Aile Katılımı.pptx

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266663 Özel eğitimde kaynaştırma uygulamaları ile kaynaştırma uygulamalarının başarılı olabilmesi için gerekli olan destek özel eğitim hizmetlerinden kaynak oda eğitimi, sınıf-içi yardım, işbirlikçi öğretim, özel eğitim danışmanlığını betimler ve diğer ek hizmetleri ifade eder.
2 1266664 Kaynaştırma uygulamasının başarılı olabilmesi için öğretimin içeriğinde, sunumunda ve çıktısında yapılabilecek öğretimsel uyarlamaların neler olabileceğini ifade eder.
3 1266665 Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında öğretmenlerle,normal öğrencilerle kaynaştırma öğrencileri ile yapılabilecek çalışmaları ifade eder. Kaynaştırmanın başarıya ulaşmasında okul yönetiminin yapabilecekleri kaynaştırma öğrencilerinin ve normal öğrencilerinin aileleri hazırlanmalarında yapılabilecekleri tanımlar, fiziksel ortamda yapılacak düzenlemeleri ifade eder.
4 1266666 Özel gereksinimli öğrencinin normal sınıf öğretmeni tarafından fark edilmesi ve yönlendirilmesi sürecine yönelik öğretmenin gerçekleştireceği çalışmaları, ekip çalışmasıyla yürütülecek çalışmaları, ülkemizdeki ekip çalışmalarının nasıl gerçekleştiğini, etkinlikler modelini açıklar.
5 1266667 Bireysel uyarlama planı hazırlama ve uygulama sürecini tanımlar.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 3 4 5 4 5 4 5 3 4
2 4 5 4 5 4 3 4 3 5 4 5 4
3 5 4 5 4 5 3 4 3 4 5 4 5
4 4 4 5 4 5 4 5 4 3 4 5 5
5 5 4 5 4 5 4 3 4 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek