Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE237 Temel Matematik 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Temel matematik eğitimi ile matematiksel düşünme becerilerinin geliştirilmesi ve genel matematik becerilerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Yusuf Alperen ŞİŞMAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Koçak, M. (2016). Genel Matematik-I. Ankara: Nisan Kitabevi Yayınları. Çevik, A.S. ve Bozacı, E. (2016). Genel Matematik-I. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. Akdeniz, F. (2003). Temel Matematik. Ankara: Nobel Kitabevi.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi, kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma, doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar, tam sayılar, bölünebilme kuralları, “EKOK” ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları; oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları, reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar, kartezyen çarpım, bağıntı, fonksiyon, işlem kavramları ve bunların grafikle gösterimi, denklik ve sıralama bağıntıları, problemler ve olasılık.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
6 Uygulama/Pratik 10 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 8 8
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 10 3 30
29 Bireysel Çalışma 1 6 6

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle ilişkisi Matematik 1.hafta.pdf
1.HAFTA.mp4
2 Kümeler ve kümelerle işlemler, sayı sistemi kurma Matematik 2.hafta.pdf
2.HAFTA.mp4
3 Doğal sayılar, değişik tabanlı sayılar 3.HAFTA.mp4
Matematik 3.hafta.pdf
4 Tam sayılar 4.HAFTA.mp4
Matematik 4.hafta.pdf
5 Bölünebilme kuralları, “EKOK” ve “EBOB” kavramları ve uygulamaları 5.HAFTA.mp4
Matematik 5.hafta.pdf
6 Oran, orantı, bileşik orantı kavramları ve uygulamaları 6.HAFTA.mp4
Matematik 6.hafta.pdf
7 Reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar 7.HAFTA.mp4
Matematik 7.hafta.pdf
8 Reel sayılar, üslü ve köklü çokluklar Matematik 8.hafta.pdf
8.HAFTA.mp4
9 Ara Sınav Matematik 9. VİZE.pdf
10 Kartezyen çarpım, bağıntı ve fonksiyon Matematik 10.hafta.pdf
10.HAFTA.mp4
11 Problemler Matematik 11.hafta.pdf
12 Problemler Matematik 12.hafta.pdf
13 Problemler Matematik 13.hafta.pdf
14 Olasılık Matematik 14.hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488243 Matematiksel düşünme becerilerini geliştirebileceklerdir.
2 1488244 Genel matematik becerilerini kazanabileceklerdir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 3 4 3 3 5 4 3 4 3 4 5
2 4 3 4 3 4 3 4 4 4 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek