Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE239 Çocuk ve Teknoloji 927003 2 3 3

Dersin Amacı

Teknoloji ve teknoloji eğitimi konusunda yetkinleşebilme, teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilme.

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1- Tüm fen bilgisi eğitimini anlatan metod kitapları kullanılabilir. 2- Şimşek, N., & Çınar, Y.(2008). Okul Öncesi Dönemde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Ankara: Anı Yayıncılık. 3- Çepni, S.(2005). Kuramdan uygulamaya fen ve teknoloji öğretimi. Ankara: PegamA. 4- Arnas, Y.(2007). Okul öncesi dönemde fen eğitimi. Ankara: Kök Yayıncılık. 5- Taşkın, Ö.(2008). Fen ve teknoloji öğretiminde yeni yaklaşımlar.(Editor). Ankara: PegemA 6- Arı, M., & Öncü, E.(2007). Okul öncesi dönemde fen-doğa ve matematik uygulamaları. Ankara: Kök Yayıncılık. 7- Şahin, F.(2000). Okul öncesinde fen bilgisi öğretimi ve aktivite örnekleri. İstanbul: YA-PA 8- Chaille, C., & Britain, L.(2003). The young child as scientist. New York: A & B.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocukluk dönemde teknoloji ve teknoloji eğitimi, teknolojik etkinlikler planlama, teknolojik etkinlikleri uygulama ve teknolojik etkinlikleri değerlendirme, çocukluk döneminde bilgisayarın yeri, önemi ve bilgisayar kullanımı, bilgisayarın eğitim alanında kullanılması, çocukluk dönemde bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları ve değerlendirilmesi.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 60 1
20 Rapor Hazırlama 5 20 1
21 Rapor Sunma 1 20 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 5 5
2 Final Sınavı 1 6 6
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 5 3 15
20 Rapor Hazırlama 5 4 20
21 Rapor Sunma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders ve ilgili kaynakların tanıtılması
2 Çocukluk dönemde teknoloji
3 Çocukluk dönemde teknolojinin önemi ve niteliği
4 Çocukluk dönemde teknoloji eğitimi ve içeriği
5 Çocukluk döneminde bilgisayarın yeri
6 Çocukluk döneminde bilgisayarın önemi
7 Çocukluk döneminde bilgisayar kullanımı
8 Bilgisayarın çocuk eğitiminde kullanımı
9 Ara Sınav
10 Teknolojik etkinlikler planlama
11 Teknolojik etkinlikler planlama ve uygulama
12 Teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme
13 Teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme
14 Teknolojik etkinlikleri değerlendirme

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488187 Çocuk eğitiminde teknoloji ve önemini kavrayabilir.
2 1489661 Teknolojik etkinlikler planlama, uygulama ve değerlendirme yapabilir.
3 1489662 Çocukluk dönemde bilgisayar destekli etkinlik uygulamaları yapabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 4 5
2 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5
3 4 4 4 4 4 5 4 5 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek