Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE226 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Etkili bir öğretimin gerçekleştirilebilmesi için öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreçlerinin düzenlenmesinde kullanılan öğrenme yaklaşımları, öğretim stratejileri ile öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik bilgi ve becerileri geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Metin KADİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Açıkgöz, K. Ü. (2004). Aktif öğrenme (6. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. Bloom, B. S. (1994). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev.: D. A. Özçelik.) Ankara: MEB Yayınevi Demirel, Ö. (2008). Öğretme sanatı öğretim ilke ve yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık Demirel, Ö. (Editör). (2007). Eğitimde yeni yönelimler (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık Doğanay, A. (Editör). (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ertürk, S. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri İle İlgili Temel Kavramlar 1.Hafta.pdf
2 Öğretim Hizmetinin Niteliği 2.Hafta.pdf
3 Öğrenme Kuramları ve Öğrenme İlkeleri 3.Hafta.pdf
4 Öğretim İlkeleri 4.Hafta.pdf
5 Öğretme Stratejileri 5.Hafta.pdf
6 Öğrenme Stratejileri 6.Hafta.pdf
7 Öğrenme Stilleri 7.Hafta.pdf
8 Öğretim Yöntem ve Teknikleri 8.Hafta.pdf
9 Ara Sınav
10 Büyük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri 10-11.Hafta.pdf
11 Büyük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri 10-11.Hafta.pdf
12 Küçük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri 12-13.Hafta.pdf
13 Küçük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri 12-13.Hafta.pdf
14 Bireysel Öğretim Yöntem ve Teknikleri 14.Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1266750 Eğitim- öğretim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1266751 Öğrenme ve öğretim ilkelerini, öğelerini ve niteliğini örneklerle açıklar.
3 1266752 Öğretim ve öğrenme stratejilerini açıklar.
4 1266753 Öğretim yöntem ve tekniklerinin özelliklerini açıklar ve kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5
2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5
3 5 5 5 4 5 4 4 4 4 5 5 5
4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek