Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE226 Öğretim İlke ve Yöntemleri 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Etkili bir öğretimin gerçekleştirilebilmesi için öğretim etkinliklerinin planlanması, öğrenci merkezli öğretme-öğrenme süreçlerinin düzenlenmesinde kullanılan öğrenme yaklaşımları, öğretim stratejileri ile öğretim yöntem ve tekniklerinin uygulanmasına yönelik bilgi ve becerileri geliştirmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Metin KADİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Açıkgöz, K. Ü. (2004). Aktif öğrenme (6. Baskı). İzmir: Eğitim Dünyası Yayınları. Bloom, B. S. (1994). İnsan Nitelikleri ve Okulda Öğrenme. (Çev.: D. A. Özçelik.) Ankara: MEB Yayınevi Demirel, Ö. (2008). Öğretme sanatı öğretim ilke ve yöntemleri (13. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık Demirel, Ö. (Editör). (2007). Eğitimde yeni yönelimler (3. Baskı). Ankara: Pegem A Yayıncılık Doğanay, A. (Editör). (2007). Öğretim ilke ve yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Ertürk, S. (1997). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan A.Ş.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Öğretimle ilgili temel kavramlar, öğrenme ve öğretim ilkeleri, öğretimde planlı çalışmanın önemi ve yararları, öğretimin planlanması (ünitelendirilmiş yıllık plan, günlük plan ve etkinlik örnekleri), öğrenme ve öğretim stratejileri, öğretim yöntem ve teknikleri, bunların uygulama ile ilişkisi, öğretim araç ve gereçleri, öğretim hizmetinin niteliğini artırmada öğretmenin görev ve sorumlulukları, öğretmen yeterlikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 100 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 2 2
2 Final Sınavı 1 4 4
5 Derse Katılım 13 2 26
8 Rehberli Problem Çözümü 13 3 39
29 Bireysel Çalışma 13 2 26
32 Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma 1 2 2
33 Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri İle İlgili Temel Kavramlar 1.Hafta Temel Kavramlar.pdf
2 Öğretim Hizmetinin Niteliği 2.Hafta-Öğretim Hizmetinin Niteliği.pdf
3 Öğrenme Kuramları ve Öğrenme İlkeleri 3.Hafta-Öğrenme İlkeleri.pdf
4 Öğretim İlkeleri 4.Hafta-Öğretim İlkeleri.pdf
5 Öğretme Stratejileri 5.Hafta-Öğretim Stratejileri.pdf
6 Öğrenme Stratejileri 6.Hafta-Öğrenme Stratejileri.pdf
7 Öğrenme Stilleri 7.Hafta-Öğrenme Stilleri.pdf
8 Öğretim Yöntem ve Teknikleri 8.Hafta-Öğretim Yöntem ve Teknikleri.pdf
9 Ara Sınav
10 Büyük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri 10-11.Hafta-Büyük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri.pdf
11 Büyük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri 10-11.Hafta-Büyük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri.pdf
12 Küçük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri 12-13.Hafta-Küçük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri.pdf
13 Küçük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri 12-13.Hafta-Küçük Grupla Öğretim Yöntem ve Teknikleri.pdf
14 Bireysel Öğretim Yöntem ve Teknikleri 14.Hafta-Bireysel Öğretim Yöntem ve Teknikleri.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1488253 Eğitim- öğretim ile ilgili temel kavramları tanımlar.
2 1488254 Öğrenme ve öğretim ilkelerini, öğelerini ve niteliğini örneklerle açıklar.
3 1488255 Öğretim ve öğrenme stratejilerini açıklar.
4 1488256 Öğretim yöntem ve tekniklerinin özelliklerini açıklar ve kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5
2 4 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 5
3 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 5
4 4 5 4 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek