Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE228 Davranış Yönetimi 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersle çocuklarda davranış yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TEKİN-İFTAR, E. (2017) "Uygulamalı Davranış Analizi" Vize Yayınevi, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hedef davranış belirleyebilme, nedenleri ile arasında ilişki kurabilme, davranışı ölçme, sağlatım stratejilerini bilme ve kullanma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
17 Alan Çalışması 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 10 100
17 Alan Çalışması 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygulama davranış analizinin tanımı, temel kavramları. Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
2 Davranışın temel ilkeleri Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
3 Hedef davranış belirleme Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
4 Hedef davranış belirleme Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
5 Hedef davranışın ölçümü ve kaydı Davranış Değiştirme - Ölçme.ppt
6 Hedef davranışın ölçümü ve kaydı Davranış Değiştirme - Ölçme.ppt
7 Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması Davranış Değiştirme-Davranışları Arttırma.ppt
8 Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması Davranış Değiştirme-Davranışları Arttırma.ppt
9 Ara sınav
10 Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma Davranış Değiştirme - Davranışlaın Azaltılması.ppt
11 Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma Davranış Değiştirme - Davranışlaın Azaltılması.ppt
12 Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma Davranış Değiştirme - Davranışlaın Azaltılması.ppt
13 Davranış sağaltımı planlama Örnek_Dav. Değ. Prog_ÖFke.doc
14 Davranış sağaltımı planlama Efe Motor Tekrar Davranışlar Davranış Değiştirme.doc
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1503131 Hedef davranışı belirleyebilecektir.
2 1503132 Davranış kaydı ve ölçümü yapabilecektir.
3 1503133 Davranışı arttırma tekniklerini bilecektir.
4 1503134 Davranışı azaltma tekniklerini bblecektir
5 1503135 Davranış sağlatım planı hazırlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 5 5
2 5 4 4 5 4 4 5 5
3 3 4 4 5 4 4 5 5
4 3 4 4 5 4 4 5 5
5 5 4 4 5 4 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek