Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE228 Davranış Yönetimi 927003 2 4 4

Dersin Amacı

Bu dersle çocuklarda davranış yönetimi konusunda bilgi ve beceri kazandırılacaktır.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

TEKİN-İFTAR, E. (2017) "Uygulamalı Davranış Analizi" Vize Yayınevi, ANKARA

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Hedef davranış belirleyebilme, nedenleri ile arasında ilişki kurabilme, davranışı ölçme, sağlatım stratejilerini bilme ve kullanma.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
17 Alan Çalışması 1 30 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
3 Bütünleme Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 10 10 100
17 Alan Çalışması 1 3 3

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Uygulama davranış analizinin tanımı, temel kavramları. Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
2 Davranışın temel ilkeleri Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
3 Hedef davranış belirleme Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
4 Hedef davranış belirleme Davranış Değiştirme - Hedef Davranış belirleme.ppt
5 Hedef davranışın ölçümü ve kaydı Davranış Değiştirme - Ölçme.ppt
6 Hedef davranışın ölçümü ve kaydı Davranış Değiştirme - Ölçme.ppt
7 Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması Davranış Değiştirme-Davranışları Arttırma.ppt
8 Uygun olan davranışın sistematik olarak artırılması Davranış Değiştirme-Davranışları Arttırma.ppt
9 Ara sınav
10 Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma Davranış Değiştirme - Davranışlaın Azaltılması.ppt
11 Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma Davranış Değiştirme - Davranışlaın Azaltılması.ppt
12 Uygun olmayan davranışların sistematik olarak azaltma Davranış Değiştirme - Davranışlaın Azaltılması.ppt
13 Davranış sağaltımı planlama
14 Davranış sağaltımı planlama
15
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1283234 Hedef davranışı belirleyebilecektir.
2 1283235 Davranış kaydı ve ölçümü yapabilecektir.
3 1283236 Davranışı arttırma tekniklerini bilecektir.
4 1283237 Davranışı azaltma tekniklerini bblecektir
5 1283238 Davranış sağlatım planı hazırlayabilecektir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 4 4 5 4 4 5
2 5 4 4 5 4 4 5
3 3 4 4 5 4 4 5
4 3 4 4 5 4 4 5
5 5 4 4 5 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek