Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE230 Temel İlk Yardım Eğitimi 927003 2 4 4

Dersin Amacı

İlkyardım temel uygulamaları hakkında bilgi sahibi olmak ve uygulamalarda bulunmak.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Metin KADİM

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Moral, E. (2016). İlkyardım. İstanbul: İstanbul Tıp Kitabevi. - Örgev, C. (2018). İlk ve Acil Yardim Hizmetleri ve Organizasyonu. Ankara: Detay Yayıncılık. - Sözen, C. (2012). İlk Yardım. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. - Süzen, B. L. (2011). Temel İlk Yardım. İstanbul: Bedray Yayınevi. - Yüksel S. ve Cücen, Z. (2016). İlk Yardım ve Temel Uygulamalar. Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık. - İnan, H. F., Kurt, Z. ve Kubilay, İ. (2011). Temel İlkyardım Uygulamaları Eğitim Kitabı. Ankara: Sağlık Bakanlığı.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Temel ilkyardım uygulamaları, temel yaşam desteği, diğer acil durumlarda ilkyardım ve hasta/yaralı taşıma teknikleri.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 70 1
12 Takım/Grup Çalışması 1 10 1
26 Rol Oynama / Dramatize Etme 1 10 1
49 Performans 1 10 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 15 15
2 Final Sınavı 1 20 20
6 Uygulama/Pratik 13 5 65

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Tanımlar, İlk yardım temel uygulamaları 1.Hafta.pdf
2 Hasta/yaralının değerlendirilmesi 2.Hafta.pdf
3 Bayılma, Koma 3.Hafta.pdf
4 Şok, Hava yolu açıklığı 4.Hafta.pdf
5 Temel yaşam desteği 5.Hafta.pdf
6 Kanamalar 6.Hafta.pdf
7 Yaralanmalar 7.Hafta.pdf
8 Isı dengesi bozuklukları 8.Hafta.pdf
9 ARASINAV
10 Kırık, Çıkık, Burkulma 10.Hafta.pdf
11 Diğer acil durumlarda ilkyardım 11.Hafta.pdf
12 Zehirlenmeler, Hayvan ısırmaları, Böcek sokmaları 12.Hafta-Zehirlenmeler, Hayvan Isırmaları, Böcek Sokmaları.pdf
13 Vücuda yabancı cisim kaçması 13.Hafta.pdf
14 Hasta yaralı taşıma teknikleri 14.Hafta.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1263778 İlkyardım temel uygulamaları, İnsan vücudu bilgileri, Yaşam bulguları hakkında bilgi sahibi olur.
2 1263779 Temel ilkyardım uygulamalarını yapabilir.
3 1263780 Hasta/Yaralı taşıma tekniklerini kullanabilir.

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3
2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3 2 3 2 3 2 2 2 3 3 3 3 2
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek