Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE234 Müzik Eğitimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Çocuk gelişiminde müziğin ve müzik eğitiminin önemini kavramak ve bu alanda geliştirilmiş teorileri tartışmak, ve okulöncesi döneme uygun müzik etkinlikleri geliştirerek uygulayabilmektir.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Okul Öncesi Dönemde Müzik Eğitimi. Anadolu Ü. AÖF Yay. 2004

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çocuklara müzik ve müziksel beceriler yoluyla çeşitli davranışların kazandırılması, çocuğun müzikle rahatlamasının sağlanması, çocukta sanat sevgisinin oluşturulması.

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 50 1
5 Derse Katılım 10 25 1
6 Uygulama/Pratik 5 25 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 6 6
2 Final Sınavı 1 10 10
5 Derse Katılım 13 3 39
6 Uygulama/Pratik 5 4 20

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Müzik nedir, çocuğun yaşamında ses ve müziğin önemi
2 Müziksel gelişim dönemleri
3 Okul öncesi dönemde müzik eğitimi
4 Müzik eğitiminin kapsamı
5 Müzik eğitiminde yapılacak çalışmalar
6 Okul öncesi dönemde kullanılabilecek enstrümanlar
7 Müziğin çocuğun tüm gelişim alanlarına etkisi
8 İşitsel algı gelişimi ve eğitim
9 Ara sınav
10 Tartım eğitimi
11 Bebeklik ve okul öncesinde doğal sesler ile eğitim
12 Müzikle tedavi
13 Ritm ve ses çalışmaları, parmak oyunları, tekerlemeler, taklitler
14 Ritm ve ses çalışmaları, parmak oyunları, tekerlemeler, taklitler

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1282290 Öğrenciler müzik ve eğitim ilişkisini açıklar
2 1282291 Öğrenciler okul öncesi eğitimde müziğin önemini kendi ifadeleriyle açıklar
3 1282292 Öğrenciler çocuk şarkılarının uygunluğunu analiz eder

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 4 3 4 4 4 3 4 3 4 3 3 3
2 4 5 4 5 4 5 3 3 4 3 4 3
3 3 3 3 4 3 4 5 4 3 3 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek