Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE236 Eğitim Kurumlarında Uygulama-II 927003 2 4 6

Dersin Amacı

Okul öncesi eğitim kurumları ile Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yürütülen eğitim faaliyetlerini gözlemlemek, uygun öğretim faaliyetlerini planlamak, uygulamak ve değerlendirmek.

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Metin KADİM (Koordinatör) Öğr. Gör. Osman Senai DOĞAN Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ Öğr. Gör. Kübranur VARLIKLIÖZ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

MEB Milli Eğitim Mevzuatı. Demircioğlu, İ.H. (2001). Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Ankara: Anı Yayınevi. Doğan, A. (2009) Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması. Konya: Eğitim Kitapevi Yayınları.

Dersin Sunulduğu Dil

Türkçe

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Eğitim kurumlarını tanıma ve eğitim ortamını düzenleme, gözlem-görüşme yapma, plan hazırlama, planı uygulama ve planı değerlendirme

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
90 Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri 0 40
91 Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri 0 60
1 Ara Sınav 1 40 1
6 Uygulama/Pratik 12 60 1
2 Final Sınavı 1 80 1
38 Rapor Hazırlama 1 10 1
39 Rapor Sunma 1 10 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 10 10
2 Final Sınavı 1 15 15
5 Derse Katılım 13 2 26
6 Uygulama/Pratik 12 7 84
20 Rapor Hazırlama 1 10 10
21 Rapor Sunma 1 5 5

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Ders içeriğinin, kaynakların ve uygulamaların tanıtımı Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
2 Plan hazırlama Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
3 Plan hazırlama ve uygulama Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
4 Plan hazırlama, uygulama ve değerlendirme Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
5 Plan hazırlama, uygulama ve değerlendirme Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
6 Plan hazırlama, uygulama ve değerlendirme Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
7 Plan hazırlama, uygulama ve değerlendirme Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
8 Plan hazırlama, uygulama ve değerlendirme Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
9 Ara Sınav
10 Plan hazırlama, uygulama ve değerlendirme Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
11 Plan hazırlama, uygulama ve değerlendirme Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
12 Plan hazırlama, uygulama ve değerlendirme Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
13 Plan hazırlama, uygulama ve değerlendirme Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf
14 Plan hazırlama, uygulama ve değerlendirme Eğitim Kurumlarında Uygulama II Ders Notları.pdf

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1486577 Eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini kavrar
2 1486578 Eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini planlar
3 1486579 Eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini uygular
4 1486580 Eğitim kurumlarında yürütülen eğitim faaliyetlerini değerlendirir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 4 5 4 5 4 5 5 5 4 5 4 5 5
2 5 4 5 4 5 4 5 4 5 4 5 5 5
3 5 4 5 5 4 5 4 5 5 5 4 5 5
4 4 5 4 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek