Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE242 Çevre Eğitimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının, çevre bilimi ve çevre sorunları hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak ve çevre duyarlılıklarını arttırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre biliminin tarihsel gelişimi İnsanlar ve Çevre: Ekosistem, ekolojik denge, besin ve madde döngüleri Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye’deki durum: Flora ve fauna Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleri Çevre Sorunları: Su, toprak ve hava kirliliklerin nedenleri ve önlemler Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri Çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 10 3 30
23 Proje Sunma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 Öğrenciler ilköğretim düzeyinde çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştireceklerdir
2 İnsanlar ve Çevre: Ekosistem - Ekolojik denge
3 Besin ve madde döngüleri
4 Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye'deki durum: Flora ve fauna
5 Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleri
6 Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleri
7 Su kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemler
8 Su kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemler
9 Ara Sınav 1
10 Hava kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve önlemler
11 Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri
12 Çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma
13 İlköğretim düzeyinde çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştirme
14 Tartışma, Araştırma ve Sunumlar
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1285031 Öğrenciler temel ekolojik kavramları açıklayacaklardır
2 1285032 Öğrenciler ekolojik dengenin çevre ve canlılar için önemini açıklayacaklardır
3 1285033 Öğrenciler Türkiye’deki biyolojik çeşitlilik ve endemik türleri tanıyacaklardır
4 1285034 Öğrenciler çevre kirliliği hakkında bilgi kazanacaklardır
5 1285035 Öğrenciler çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerileri üreteceklerdir
6 1285036 Öğrenciler çevre ile ilgili kuruluşlar ve gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendireceklerdir
7 1285037 Öğrenciler çevre eğitiminin önemini yorumla yeteneği kazanacaklardır
8 1285038 Öğrenciler ilköğretim düzeyinde çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştireceklerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 65605 Okul öncesi eğitim kurumu, özel eğitim kurumu ve çocuk kliniklerindeki oyun odalarında bulunan çocukların gelişim alanlarını (bedensel, zihinsel, duygusal, sosyal) destekler.
2 65606 Çocuklara kişilik kazandırmak, hayata ve bir üst öğrenim kurumuna hazırlamak için eğitim ve öğretim yöntemlerini sabırla, şefkatle, modern anlayışa dayalı çoklu zeka anlayışına dayalı eğitim metotlarını kullanarak uygular.
3 65607 Sorumlu olduğu çocukların davranışlarını gözlemler, yeteneklerini geliştirici ve belirginleştirici etkinlikler düzenler.
4 65608 Çocuklara iyi alışkanlıklar kazandırmak, kötü davranışa karşı önleyici tedbirler almak için rehberlik yapma yeterliliğine sahip olur.
5 65609 Sorumlu olduğu çocuklara drama, resim, müzik, bilgisayar ve jimnastik eğitimi verebilir, modern eğitim-öğretim araçlarından yararlanabilir.
6 65610 Gelişim ve gelişim dönemleriyle ilgili temel kavramları bilir, gelişim psikolojisinin gerektirdiği şekilde etkinlikler düzenleyebilir
7 65611 Zihinsel gelişimle ilgili temel kavramları bilir, zihinsel gelişim dönemlerine uygun uygulamalar geliştirebilir.
8 65612 Yaratıcılık ve yaratıcı düşünce kavramlarını geliştirir, özgün davranışı destekler.
9 65613 Okul öncesi eğitimde oyunun yerini ve önemini kavrar, çocuğun rehabilitasyonu ve kendini ifade etmesinde oyunu bir araç olarak kullanmayı bilir.
10 65614 Özel eğitime muhtaç ve hasta çocukların tanımı, çeşitlerini, nedenlerini, gelişim özelliklerini ve eğitim ilkelerini kavrar, bu çocukların ailelerine rehberlik edebilecek kişi ve kurumlara yönlendirecek donanıma sahiptir.
11 65615 Genel insan ilişkileri, sağlıklı iletişim ve kişisel gelişimin önemini bilir, temel becerilere sahiptir.
12 65616 Sorumlu olduğu öğrencileri, hem duygusal hem de bilişsel açıdan ilköğretime veya hayata hazırlayacak temel kavramları öğrenciye aktarabilir, öğrencide olumlu duygu oluşturabilir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5
2 4 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5
3 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 5
4 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4
5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4
6 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4
7 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5
8 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek