Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Ders Adı Ders Türü Yıl Dönem AKTS
CGE242 Çevre Eğitimi 927003 2 4 3

Dersin Amacı

Öğretmen adaylarının, çevre bilimi ve çevre sorunları hakkında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmalarını sağlamak ve çevre duyarlılıklarını arttırmak

Dersin Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. İlkay GÖKTAŞ

Ön Koşul Dersleri

Yok

Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Staj Durumu

Yok

Dersin İçeriği

Çevre biliminin tarihsel gelişimi İnsanlar ve Çevre: Ekosistem, ekolojik denge, besin ve madde döngüleri Biyolojik çeşitlilik ve Türkiye’deki durum: Flora ve fauna Türkiye’deki endemik hayvan ve bitki türleri Çevre Sorunları: Su, toprak ve hava kirliliklerin nedenleri ve önlemler Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri Çevre eğitimi ve sürdürülebilir kalkınma

Değerlendirme

# Etkinlikler Adet Yuzde Katkısı Yarıyıl İci Etkinlik Yıl Sonu Etkinlik
1 Ara Sınav 1 50 1
22 Proje Hazırlama 1 50 1
2 Final Sınavı 1 100 1

Ders İş Yükü Verisi

# Etkinlikler Adet Süresi(saat) Toplam İş Yükü(saat)
1 Ara Sınav 1 1 1
2 Final Sınavı 1 1 1
5 Derse Katılım 13 3 39
22 Proje Hazırlama 10 3 30
23 Proje Sunma 2 2 4

Haftalık Ders İçeriği

Hafta Teorik Uygulama Laboratuar Ders Notları
1 çevre eğitiminin önemi 1.docx
2 çevre eğitiminin tarihçesi 2.docx
3 çevre eğitiminin tarihçesi 3.docx
4 çevre sorunları ve önlenmesi 4.docx
5 sürdürülebilir çevre 5-6.docx
6 sürdürülebilir çevre 5-6.docx
7 okul öncesi dönemde çevre eğitimi 7-8.docx
8 okul öncesi dönemde çevre eğitimi 7-8.docx
9 Ara Sınav 1
10 çevre eğitiminin gelişime etkisi
11 çevre eğitiminin gelişime etkisi
12 Çevre ile ilgili kuruluşlar ve etkinlikleri
13 çevreci okullar
14 Tartışma, Araştırma ve Sunumlar
15 Final
16

Dersin Öğrenme Çıktıları

# Öğrenme Çıktı Id Açıklama
1 1504692 Öğrenciler temel ekolojik kavramları açıklayacaklardır
2 1504693 Öğrenciler ekolojik dengenin çevre ve canlılar için önemini açıklayacaklardır
3 1504694 Öğrenciler çevre kirliliği hakkında bilgi kazanacaklardır
4 1504695 Öğrenciler çevre kirliliğinin önlenmesine yönelik çözüm önerileri üreteceklerdir
5 1504696 Öğrenciler çevre ile ilgili kuruluşlar ve gerçekleştirilen etkinlikleri değerlendireceklerdir
6 1504697 Öğrenciler çevre eğitiminin önemini yorumla yeteneği kazanacaklardır
7 1504698 Öğrenciler çevre eğitimine yönelik etkinlik geliştireceklerdir

Bölüm Program Çıktıları

# Program Çıktı Id Açıklama
1 73337 Türkiye Cumhuriyeti’ne, Atatürk ilke ve inkılaplarına, ülkesi ve milletine bağlıdır. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanabilir. Yükseköğretim basamağının genel yeterliliklerini kazanmıştır ve temel düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir. Araştırmacı, temel değerlere ve etik ilkelere uygun davranır, görev ve sorumluluklarını bilir, bilimsel, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgilidir, çevre bilincine sahiptir. Çocuklar başta olmak üzere insan iletişimi ve etkileşimi konusunda başarılıdır.
2 73338 Çocukların gelişim alanlarını, gelişim dönemlerini ve gelişimsel sorunlarını bilir, izler ve değerlendirir. Çocukların gelişim alanlarını destekleyebilecek farklı etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
3 73339 Özel gereksinimli çocukların genel özelliklerini bilir. Gereksinimleri doğrultusunda onları destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
4 73340 Çocuk psikolojisi ve ruh sağlığı konusunda gerekli kuramsal bilgiye sahiptir. Çocukları bu konuda destekleyebilecek etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
5 73341 Çocukların olumlu ve olumsuz davranış özelliklerini bilir. Onların iyi alışkanlıklar kazanmalarına ve olumlu davranışlarının desteklenmesine, olumsuz davranışlarının engellenmesine yönelik etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
6 73342 Çocukların öğrenme özelliklerini bilir ve farklı öğretim yöntem-tekniklerinden yararlanarak çocukları destekleyebilecek eğitim programları, etkinlik ve faaliyetler planlayıp uygulayabilir.
7 73343 Çocukların özelliklerine ve kullanımlarına uygun nitelikte eğitici materyaller tasarlayıp uygulayabilir.
8 73344 Çocuk hastalıklarını bilir ve çocukların sağlığını takip edebilir. Gerekli durumlarda ilkyardım müdahalelerinde bulunabilir.
9 73345 Çocukların beslenme özelliklerini bilir ve destekleyebilir.
10 73346 Çocuk gelişimi ve eğitiminde oyunun, müziğin ve dramanın yeri ve önemini bilir. Çocukları eğlendiren ve destekleyen oyunlar, drama etkinlikleri ve müziksel faaliyetler, rontlar, animasyonlar, vb. planlayıp uygulayabilir.
11 73347 Çocuk gelişimi ve eğitiminde ailenin yeri ve önemini bilir. Aile ile etkili iletişim kurabilir, çocukların desteklenmesinde aile katılımını sağlayabilir ve aileye danışmanlık yapabilir.
12 73348 Kişisel ve mesleki yeterliliklerini bilir ve geliştirici faaliyetlerde bulunabilir. Alanı ile ilgili konularda bilişim ve iletişim teknolojilerinden yararlanabilir, alanındaki güncel gelişmeleri takip edebilir.
13 79558 Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında edindiği kuramsal bilgileri uygulayabilme becerisine sahiptir.

Ögrenme Çıktı Matrisi

Program Çıktısı
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Öğrenme Çıktısı
1 5 5 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5
2 5 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5
3 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 5
4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 4 5 4 5
5 4 5 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 5
6 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5
7 5 4 5 5 4 5 5 4 5 4 4 4 5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek